De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee:
“Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling;
doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest."
(Mt 28, 19)

DOOPAANVRAAG

Onze parochie is blij dat jullie overwegen jullie kind te laten dopen. We trachten hierbij je de nodige informatie te geven. Lees rustig de tekst door en  aarzel niet ons te contacteren voor meer duiding of een gesprek. 

Diaken Luk Thomas
Charles Lebonstraat 1, 9070 Heusden
Telefoon: 09/252.41.50

U kan het doopsel aanvragen door onderstaand formulier in te vullen. De doopaanvraag kan uiterlijk 6 weken voor de geplande doopviering.

U kan hier uw doopaanvraag indienen

 

Is je kind jonger dan vijf jaar ?

 

Doop tijdens afzonderlijke doopvieringen

In onze parochie worden afzonderlijke doopvieringen voorzien in elk van onze drie kerken  : 

  • Heusden Heilig Kruis
  • Destelbergen  OLV ter Sneeuw
  • Melle – Sint-Martinus:

In principe worden maximum drie dopelingen per doopviering aanvaard. Zijn er op een bepaalde doopdag in een kerk meer dan de voorziene dopelingen, dan kan een extra viering plaatsvinden (doorgaans één uur ná de vermelde viering).

Het staat ouders vrij de doopkerk en -datum zelf te kiezen uit het beschikbare aanbod.

In de vastenperiode wordt in onze parochie niet gedoopt.

Voor een overzicht van doopdata zie onderaan de pagina: Extra Informatie.

Extra informatie: 

 doopregeling 2023 - Destelbergen-Melle

doopregeling 2024 - Destelbergen-Melle

 

Doop tijdens de wekelijks eucharistieviering

Kinderen kunnen, behalve tijdens de vastenperiode en bij bijzondere vieringen, ook gedoopt worden in een                     
zondagsviering.
De afspraken hieromtrent worden voorafgaand gemaakt met de doopverantwoordelijke.

Is je kind ouder dan vijf jaar ?

Om nog meer het verband tussen de initiatiesacramenten tot uiting te brengen worden de zesjarigen in voorbereiding op hun eerste communie steeds in een zondagsviering gedoopt. Hun ouders worden vooraf uitgenodigd op de              
doopvoorbereiding. De doopdata worden meegedeeld bij inschrijving.

 

Ben je volwassen (ouder dan 16 jaar ?)

Eén van de meest opmerkelijke vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie was het opnieuw invoeren van de praktijk van het catechumenaat: de wijze waarop de initiatie van volwassenen verloopt die vragen om gedoopt te worden. Daarmee knoopten de concilievaders aan bij een traditie in de vroege kerk toen christen worden het resultaat was van een lang onderscheidings- en groeiproces in verschillende stappen. De begeleiding van de volwassen wordt georganiseerd vanuit het bisdom Gent. Meer inlichtingen vind je op onderstaande link.

catechumenaat bisdom Gent

Wat is de betekenis van het doopsel ?

In het doopsel worden we ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan  Nicodemus (Joh 3).
In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in   het Onze Vader.

Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van        
broeders en zusters, Gods gezin.

Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden toe tot de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte        
krijgt te horen: “Bekleedt u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn        
schepper.” (Kol 3, 9-10)

Hoe verloopt de voorbereiding ? 

Jaarlijkse laten tientallen ouders hun kindje dopen. De motivering daarvoor kan nogal uiteenlopend zijn.
In onze parochie brengen we ouders die hun kindje willen laten dopen samen om hen voor te bereiden op die                 
belangrijke gebeurtenis in het leven van hun kindje en van henzelf.

Op het programma:

  1. korte kennismaking met elkaar;
  2. een (laagdrempelig) stellingenspel rond geloven en christen-zijn
  3. uitleg rond de betekenis en symboliek van het doopsel zelf en het verloop van de doopviering
  4. eerste afspraken rond de viering en het boekje

De avond wordt begeleid door een klein team van enthousiaste medewerkers.
Diakens Luk Thomas en Toon Claeys coördineren.

We starten om 19u30 en eindigen niet later dan 21:30.

Van alle ouders die een kindje laten dopen wordt verwacht dat ze de doopvoorbereidingsavond meemaken.

Heeft u reeds eerder een kindje laten dopen? Aangezien we uitwisselen rond geloof en geloofsopvoeding is elke          
doopvoorbereiding anders. Daarom moedigen wij de beide ouders zich voor dit ontmoetingsmoment telkens opnieuw vrij te maken.

Waar gaan de voorbereidingen door?

Woensdagavond :  Parochiecentrum Navis
Kloosterstraat 18
9090 Melle

Donderdagavond :  Parochiecentrum Domus 
Dendermondesteenweg 439 
9070 Destelbergen

Hoe de doopviering voorbereiden ?

Ouders kunnen hun doopviering samenstellen op basis van de teksten die voor handen zijn in onderstaande link (onder 'Extra informatie'). 

Naast de vaste teksten is er onder meer keuze wat betreft verwelkoming, schriftlezing - evangelie, voorbeden en doopbeloften.

Voor een doopviering van meer dan één kindje vragen we de ouders hun keuze te overleggen met de andere ouders. Uitleg over deze en andere praktische zaken is voorzien op de doopavonden. De ouders zorgen zelf voor hun gepersonaliseerd boekje. De ouders brengen het aantal boekjes mee die nodig zijn voor hun eigen familie. 

Praktische info over de doopviering

Het aantal dopelingen in een viering hangt af van de aanvragen voor die dag, Ook in een gezamenlijke viering worden kindjes apart gedoopt;
In een gezamenlijke viering zit iedereen per familie;
De beloftes van ouders, peters en meters worden afzonderlijk per dopeling uitgesproken; 
Gehuwde koppels brengen hun trouwboekje mee.
De parochie voorziet een standaard doopkaars. Je mag eventueel zelf een gepersonaliseerde kaars aankopen.
De familie maakt het aantal boekjes nodig voor de eigen familie en voorziet ook een extra exemplaar voor de voorganger.
De definitieve samenstelling van het doopboekje kan pas gebeuren na de doopvoorbereidingsavond. 
Elke familie mag een lied of stukje muziek kiezen voor tijdens de viering.

 

Verloop van een doopselviering

Standaardboekje

Zoeken