logo Sint-Vincentiusvereniging

WIE ZIJN WIJ ?

De Sint-Vincentiusvereniging is een  lekenvereniging die ,naar het voorbeeld van de heilige Vincentius à Paulo, de zorg voor armen en hulpbehoevenden op zich neemt.

 “Al in 1853 werd hier een plaatselijke afdeling in Heusden opgericht”, De werking, die in 1942 noodgedwongen stilviel,  werd twintig jaar later opnieuw opgestart.

Door hun inzet bieden de vrijwilligers van de Sint-Vincentiusvereniging vandaag concrete hulp aan gezinnen in nood in de parochie . Dat kan gaan van een maandelijks voedselpakket tot een computer voor een schoolgaande tiener. Hoogst uitzonderlijk wordt ook financiële steun verleend. Dan wordt bijvoorbeeld de huur of de stookoliefactuur betaald.

Huisbezoeken staan in de werking van de Sint-Vincentiusvereniging centraal.

Signaleren dokters of priesters noodsituaties of bezorgt het OCMW gegevens van mensen die hulpbehoevend zijn, dan gaan twee bestuursleden ter plekke kijken wat de concrete noden zijn.

Mensen komen om velerlei redenen in problemen: echtscheiding, werkloosheid, schulden en heel vaak door ziekte.

Maandelijks wordt voedselhulp gehaald bij de Voedselbank. Dit voedsel komt o.a.van warenhuizen. Verder halen we ook producten van de Europese Unie. Dit voedsel wordt maandelijks uitgedeeld.

Ook tal van voedselpakketten worden aan huis bedeeld. “Een afhaalpunt is vaak een te hoge drempel voor mensen in armoed, ze voelen zich snel bekeken als ze daar binnengaan”

Bij kerkelijke feestdagen en met Nieuwjaar worden speciale pakketten gemaakt, zodat de mensen in nood, ook van een feestmaaltijd kunnen genieten.

HOE ONS STEUNEN ?

Giften kunnen gestort worden op het nummer IBAN BE09 9799 5571 7157
van SV Conferentie – Sint-Barbara Heusden, Park ter Heide 10, 9070 Heusden

Wenst u een fiscaal attest te ontvangen ?
Dat kan door te storten op het nummer IBAN  BE02 3100 3593 3940
van de  vzw Sint-Vincentiusvereniging, Kleine Wijngaardstraat 179, 1160 Brussel,
met de mededeling “503 Heilig Kruis Heusden”
Voor giften vanaf € 40,00 ontvangt u automatisch een fiscaal attest.

Van harte dank bij voorbaat, in naam van allen die dank zij uw vrijgevigheid, weer een beetje toekomst tegemoet kunnen gaan, in waardigheid.

HOE ONS CONTACTEREN ?

Andre De Groote , voorzitter, Hoorlingstraat 10, 9070 Heusden - 0496 59 03 40  

Rita Vincqueer,  penningmeester Magerhoek 20, 9070 HEUSDEN - 09 230 39 97 

Luk Thomas, diaken en secretaris, Charles Lebonstraat 1, 9070 Heusden - 09 252 41 50 

Zoeken