"En zij herkenden Hem aan het breken van"
Lucas 24, 13-35

Een nieuwe naam

Op 17 april kreeg onze parochie de naam Emmaüsparochie.
Die naam werd door de parochieploeg aan de bisschop voorgesteld en monseigneur Luc Van Looy heeft deze naam aanvaard. Voortaan is dit de officiële naam van de nieuwe parochie op het grondgebied van de gemeenten Destelbergen en Melle.
De naam Emmaüs verwijst naar het dorp waarheen twee mannen op weg waren, toen Jezus zich bij hen voegde. Ze herkenden hem niet meteen, dat deden ze pas toen Hij het brood brak. Wel hadden ze een warm gevoel toen Hij hen de Schriften verklaarde. Precies dat is wat wij in elke eucharistieviering herdenken. De teksten van de eucharistievieringen van het voorbije weekend werden dan ook rond deze lezing opgebouwd.
Ook vandaag gaat Jezus met ons op weg.  “Als parochie gaan we nu samen op weg, onder het teken van het Kruis, dat Jezus zelf gedragen heeft en waaraan hij is gestorven, dienstbaar als Martinus van Tours, die zijn mantel in twee sneed om hem te delen met de arme bedelaar op zijn weg, en onder de bescherming van Maria, de moeder van Jezus, Onze Lieve Vrouw, de moeder ook van onze Kerk”.
Voor alle duidelijkheid, de namen van onze kerken blijven ongewijzigd :  Heilig Kruiskerk, Heusden-Dorp of Sint-Martinuskerk Dorpsplein, Melle of Onze-Lieve-Vrouw- ter-Sneeuw, Kerkham, Destelbergen
Onze geloofsgemeenschap heet echter voortaan “Emmaüsparochie”

Een nieuw logo

Vanaf 18 april 2021 zal onze parochie niet alleen een nieuwe naam hebben, maar ook een nieuw logo
Het is een ontwerp van kunstenares Caroline Willemot

Het werd een voorstelling van drie personages zonder herkenbaar gezicht.

Op de gezichten van de beelden van de kunstenares is alleen de neuslijn te zien. Bij haar tekeningen is zelfs deze neuslijn verdwenen. Waarom ?  Soberheid en het creëren van een harmonieus geheel zijn voor haar heel belangrijk. Het aanbrengen van ogen, neus en mond heeft volgens de kunstenares meestal geen meerwaarde.  En misschien ook opdat elkeen zich zou kunnen in herkennen in de personages ?

Uittreksel uit het decreet van de bisschop.

…/…

Het is wenselijk dat elke nieuwe parochie een eigen naam krijgt als uitdrukking van de samenwerking. Aan de nieuwe parochies werd daarom gevraagd om mij een voorstel te doen van een naam.

De nieuwe parochie in Destelbergen/Melle heeft mij een voorstel van naam voorgelegd. …/…

Voorgesteld wordt om aan de nieuwe parochie als naam te geven : Emmaüs

De bisschoppelijke vicaris voor de parochies heeft hierover het nodige overleg gepleegd met de pastoor-moderator, de parochieploeg, de deken van Wetteren en de begeleider van het dekenaat Wetteren. Nadat hierover aan mij verslag werd gedaan beslis ik hierbij:

1.            Dat de nieuwe parochie in Destelbergen de naam zal dragen van Emmaüs

2.            Dat deze beslissing van kracht wordt op 1 mei 2019

3.            Dat deze beslissing aan de parochiegemeenschap dient te worden bekend gemaakt tijdens de eucharistievieringen van 27 en 28 april en dat ze moet worden gepubliceerd in de digitale diocesane nieuwsbrief en in het bisdomblad Kerkplein

Gent 17 april 2019

Luc Van Looy
Bisschop van Gent

Zoeken

Dekenaal nieuws