Dat Broederlijk Delen de plannen in het Zuiden steunt, dat weet je. Maar wist je Broederlijk Delen nog meer wil doen? De blik ruimer wil richten?

DOET BROEDERLIJK DELEN DAN NIET GENOEG?

We ondersteunen de gemeenschappen in het Zuiden in hun strijd tegen ongelijkheid, we informeren en sensibiliseren, we trekken politici aan de mouw. We zetten steeds meer aan tot actie, niet alleen tijdens de vastenperiode. We stimuleren tot persoonlijke ommekeer: beter letten op wat we (niet) eten en kopen, minder water en grondstoffen verspillen …

EN TOCH MOETEN WE MEER DOEN, ANDERS BEGINNEN KIJKEN

Onze wereld is totaal veranderd. We weten al lang dat giften, hoe gul en nodig ze ook zijn, niet volstaan om de ongelijkheid te bannen. De kloof tussen rijk en arm is geen kwestie meer van Noord-Zuid. Globalisering op economisch, financieel en technologisch vlak maakt dat materiële zaken wereldwijd gaan. En toch neemt de ongelijkheid toe.

Wij allemaal zullen dus verder moeten gaan in het broederlijk delen, structureel en mondiaal. Ook de opbrengst van grondstoffen, kennis, ontwikkeling, sociale verworvenheden, … moeten gedeeld worden.

EEN NIEUW MAATSCHAPPELIJK PROJECT OP WERELDSCHAAL

Broederlijk Delen roept op om verder te gaan, om meer te delen, hier en ginder. Niet vanuit angst, wel vanuit een inspiratie. Vanuit een duidelijke visie op rechtvaardigheid, aangewakkerd door een doorleefd solidariteitsgevoel. Want we willen dat iedereen mee kan, dat alle mensen gelijke kansen krijgen. Onze nieuwe baseline verwoordt dan ook ons visioen: we blijven Broederlijk Delen, tot iedereen mee is!

Broederlijk Delen zal nodig blijven, tot iedereen mee is. Daarvoor gaan we, hier en in het Zuiden.

Broederlijk Delen : tot iedereen mee .....  meer info

Zoeken