"Ontvang het zegel van de H. Geest, de gave Gods"

Wat is het Vormsel ?

Het vormsel, of in de volksmond de plechtige communie,
is de laatste stap van de inleiding in de katholieke kerk.
Het doopsel en de eerste communie waren de eerste twee.
Na het vormsel ben je volwaardig lid van de kerk. 

Het vormsel is een sacrament.
Dat is een heilig moment voor de kerk, waarop we geloven dat God heel dicht bij is.
Het is vanzelfsprekend dat daarom ook niet zomaar iedereen een vormsel kan toedienen.
Het is zelfs zo dat eigenlijk het vormsel door de bisschop moet gebeuren.
Omdat de bisschop het hiervoor te druk heeft
en in de periode van de vormsels niet in elke parochie kan langskomen,
duidt hij een aantal vormheren aan die elk een regio voor hun rekening nemen.
Zij komen als plaatsvervanger van de bisschop de kinderen vormen.

De voorbereiding op het Vormsel gebeurt dus in de geloofsgemeenschap en staat los van de school. 

Ouders en kinderen gaan gelovig samen op weg. De weg naar het vormsel is een engagement voor het gehele gezin.

De vormselvieringen vinden plaats in het weekend van de 4de paaszondag (derde zondag na Pasen)

INSCHRIJVEN KAN HIER .

Data vormselvieringen 2022

De vormselveringen zullen  plaatsvinden : 

Op zaterdag 7 mei om 9u30  in de Heilig kruiskerk te Heusden
Op zaterdag 7 mei om 15u in de Sint-Martinuskerk te Melle
Op zondag 8 mei om 9u in de OLV ter Sneeuwkerk te Destelbergen 
Op zondag 8 mei om 11u in de OLV ter Sneeuwkerk te Destelbergen indien 2 vieringen nodig zijn.

Vormheer is Kannunik Ludo Collin

Data vormselvieringen 2023

De vormselveringen zullen  volgens de huidige regeling (3de zondag na Pasen)  en onder voorbehoud van wijziging plaatsvinden in het weekend  van 29 april 2023 (Sint-Martinuskerk te Melle en Heilig Kruiskerk te Heusden) en 30 april 2023 (OLV ter Sneeuwkerk te Destelbergen. Het exacte uur zal in overleg met het bisdom bepaald worden.

INSCHRIJVEN KAN HIER .

De inschrijving is pas geldig na bevestiging door de verantwoordelijke van de vormselcatechese.

Meer inlichtingen

De vormselcatechese wordt georganiseerd in drie kerkplekken

Destelbergen  OLV ter Sneeuw 

Ann Scheiris, Alfons Braeckmanlaan 75, 9040 Gent  0486/69.01.44  

Heusden  Heilig Kruis 

Raf De Mulder, Neerheide 35, 09 2318937- 0499 51 24 94

Melle  Sint-Martinus

Miet Neirinck, Kloosterstraat 16/2.3, 9090 Melle - 09 252 65 53 - 0472 98 72 79 

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor het vormsel ?

Er zijn maar 2 voorwaarden: 
1) Gedoopt zijn in de katholieke kerk
2) Minstens in het 6e leerjaar zitten 

Hierop zijn 2 uitzonderingen: 

1) Als je kind in het 5e leerjaar zit maar volgend jaar al naar het middelbaar gaat. 

2) Als je kind in het 5e leerjaar zit en samen gevormd wil worden met een broer of zus in het 6e leerjaar. 

Zoeken