"Ontvang het zegel van de H. Geest, de gave Gods"

Wat is het Vormsel ?

Het vormsel, of in de volksmond de plechtige communie,

is de laatste stap van de inleiding in de katholieke kerk.

Het doopsel en de eerste communie waren de eerste twee.

Na het vormsel ben je volwaardig lid van de kerk. Het vormsel is een sacrament.

Dat is een heilig moment voor de kerk, waarop we geloven dat God heel dicht bij is.

Het is vanzelfsprekend dat daarom ook niet zomaar iedereen een vormsel kan toedienen.

Het is zelfs zo dat eigenlijk het vormsel door de bisschop moet gebeuren.

Omdat de bisschop het hiervoor te druk heeft

en in de periode van de vormsels niet in elke parochie kan langskomen,

duidt hij een aantal vormheren aan die elk een regio voor hun rekening nemen.

Zij komen als plaatsvervanger van de bisschop de kinderen vormen.

De voorbereiding op het Vormsel gebeurt dus in de geloofsgemeenschap en staat los van de school. 

Ouders en kinderen gaan gelovig samen op weg. De weg naar het vormsel is een engagement voor het gehele gezin.

De vormselvieringen vinden plaats in het weekend van de 4de paaszondag (derde zondag na Pasen)

INSCHRIJVEN KAN HIER .

Als bijdrage in de onkosten voor het vormseltraject vragen we om 30 euro over te schrijven

op rekening nummer BE38 7360 4000 3672 van vzw PWEmmaüs

Meer inlichtingen

De vormselcatechese wordt georganiseerd in drie kerkplekken

Destelbergen  OLV ter Sneeuw 

Mieke Sergeant,  Houtstraat 78, 9070 Destelbergen 09/229 29 37

Heusden  Heilig Kruis 

Vormselcatechese Heusden

Melle  Sint-Martinus

Wim Bogaerts,  Grote Elsdries 4 , 9090 Melle - 0479 50 83 59 - 09 234 17 03

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor het vormsel ?Er zijn maar 2 voorwaarden: 

1) Gedoopt zijn in de katholieke kerk

2) Minstens in het 6e leerjaar zitten 

Hierop zijn 2 uitzonderingen: 

1) Als je kind in het 5e leerjaar zit maar volgend jaar al naar het middelbaar gaat. 

2) Als je kind in het 5e leerjaar zit en samen gevormd wil worden met een broer of zus in het 6e leerjaar. 

Data vormselvieringen 2025

De vormselvieringen voor 2025 zijn nog niet officieel gekend en worden bepaald door het bisdom .

Als de huidige regeling behouden blijft wordt dit onder voorbehoud

zaterdag 10 mei  2025

9u30 Sint-Martinuskerk te Melle

11u00 Heilig Kruiskerk te Heusden

zondag 11 mei 2025

11u00 OLV ter Sneeuwkerk te Destelbergen.

INSCHRIJVEN KAN HIER .

De inschrijving is pas geldig na bevestiging door de verantwoordelijke van de vormselcatechese.

Zoeken