"Ontvang het zegel van de H. Geest, de gave Gods"

Wat is het Vormsel ?

Het vormsel, of in de volksmond de plechtige communie,
is de laatste stap van de inleiding in de katholieke kerk.
Het doopsel en de eerste communie waren de eerste twee.
Na het vormsel ben je volwaardig lid van de kerk. 

Het vormsel is een sacrament.
Dat is een heilig moment voor de kerk, waarop we geloven dat God heel dicht bij is.
Het is vanzelfsprekend dat daarom ook niet zomaar iedereen een vormsel kan toedienen.
Het is zelfs zo dat eigenlijk het vormsel door de bisschop moet gebeuren.
Omdat de bisschop het hiervoor te druk heeft
en in de periode van de vormsels niet in elke parochie kan langskomen,
duidt hij een aantal vormheren aan die elk een regio voor hun rekening nemen.
Zij komen als plaatsvervanger van de bisschop de kinderen vormen.

De voorbereiding op het Vormsel gebeurt dus in de geloofsgemeenschap en staat los van de school. 

Ouders en kinderen gaan gelovig samen op weg. De weg naar het vormsel is een engagement voor het gehele gezin.

De vormselvieringen vinden plaats in het weekend van de 4de paaszondag (derde zondag na Pasen)

INSCHRIJVEN KAN HIER .

Data vormselvieringen 2023

De vormselveringen zullen  volgens de huidige regeling (3de zondag na Pasen)  en onder voorbehoud van wijziging plaatsvinden op : 

zaterdag 29 april 2023
9u00 Sint-Martinuskerk te Melle
11u00 Heilig Kruiskerk te Heusden

zondag 30 april 2023
11u00 OLV ter Sneeuwkerk te Destelbergen.

Meer inlichtingen

De vormselcatechese wordt georganiseerd in drie kerkplekken

Destelbergen  OLV ter Sneeuw 

Ann Scheiris, Alfons Braeckmanlaan 75, 9040 Gent  0486/69.01.44  

Heusden  Heilig Kruis 

Raf De Mulder, Neerheide 35, 09 2318937- 0499 51 24 94

Melle  Sint-Martinus

Erik Thibo , Molenweg 25, 9090 Melle,  09 252 42 57

 

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor het vormsel ?

Er zijn maar 2 voorwaarden: 
1) Gedoopt zijn in de katholieke kerk
2) Minstens in het 6e leerjaar zitten 

Hierop zijn 2 uitzonderingen: 

1) Als je kind in het 5e leerjaar zit maar volgend jaar al naar het middelbaar gaat. 

2) Als je kind in het 5e leerjaar zit en samen gevormd wil worden met een broer of zus in het 6e leerjaar. 

Data vormselvieringen 2024

De data voor de vormselvieringen 2024 zijn nog niet gekend.

INSCHRIJVEN KAN HIER .

De inschrijving is pas geldig na bevestiging door de verantwoordelijke van de vormselcatechese.

Zoeken