2de zondag

Beste lezers , graag deel ik met u mijn kleine meditatie over de teksten van deze tweede zondag van de veertigdagentijd, jaar A. Deze teksten houden verband met het tweede meditatiethema van deze vastentijd in onze parochie.

 

Beste lezers, het bindende element tussen de lezingen van deze tweede zondag van de vastentijd is ongetwijfeld de oproep van God. Deze is allereerst gericht tot Abraham, onze Vader in het geloof, aan wie God vraagt om alles achter te laten en op weg te gaan. Deze oproep klinkt ook door in de tweede lezing, namelijk in de dringende vermaning van de apostel Paulus aan zijn jonge discipel Timotheüs: "Neem uw deel van het lijden op u ter wille van het evangelie, wees gesteund door de kracht van God die ons gered heeft en ons geroepen heeft met een heilige roeping" (2 Tim 1,8b-9). Tenslotte vinden we dezelfde oproep driemaal na elkaar terug in het verhaal van de gedaanteverwisseling, waar Christus drie van zijn leerlingen vraagt om hem te volgen op de berg en vervolgens terug te keren naar de vlakte. Centraal in dit verhaal staat de stem van de Vader die de discipelen uitnodigt te "luisteren" naar zijn geliefde Zoon.

Soms is het voor ons moeilijk om te luisteren naar de stem van Jezus tijdens onze vele dagelijkse bezigheden. Luisteren naar wat Jezus ons zegt, is stil zijn in ons hart om te kunnen luisteren naar het stemmetje dat elke dag en elk moment tot ons spreekt. We kunnen er ook naar luisteren door de Bijbel te lezen en erover te mediteren.

Dit is mijn geliefde Zoon: "luister naar hem" is de kern van het verhaal, het hoogtepunt van de openbaring op de berg Tabor. God de Vader bevestigt de missie die zijn Zoon zal volbrengen door zijn lijden en zijn dood. Deze aansporing: "luister naar hem" is het antwoord van de Vader op het krachtige protest van Petrus als de passie van de Heer een eerste keer wordt aangekondigd (Mt 16,22). Het is ook een krachtdadig antwoord op zijn reactie als Christus in een  gebaar van nederigheid voor hem knielt en zijn voeten wast. Wij vinden het soms moeilijk te aanvaarden dat God het lijden koos om ons te redden en de nederigheid gebruikt om zijn heerlijkheid te openbaren. Laten wij deze vastentijd aangrijpen om in gebed en in ontmoeting met Hem, via onze broeders en zusters, de verborgen waarde van onze dagelijkse kruis opnieuw te ontdekken, die wij uit liefde aanbieden. Ik wens ons een goede voortzetting van de vastentijd.

P. Doméfa Komi Brice AKAGBO, OSA

Zoeken