solidair met broederlijk delen

Leven vanuit de doop - stap 3

Aan het einde van de kersttijd, dit jaar op 9 januari, viert de Kerk het feest van de doop van de Heer. Bij zijn doopsel door Johannes horen we wie Jezus werkelijk is: de veelgeliefde Zoon. Tegelijk gaat het ook over ons, die door de doop met Hem verbonden zijn: we zijn Gods geliefde kinderen.

Lees meer

Viering op nieuwjaarsdag

Kaartje2go De stilte van kerst maakt ons oprecht dankbaar voor het voorbije jaar het onbekende van nieuwjaar geeft hoop met God in ons midden

Lees meer

En dan is het Kerst

Moge de vreugde van Kerstmis je hart vervullen met tederheid je gevoelens met vreugde je hele wezen met vrede. Moge de liefde van God de vervulling zijn van je diepste dromen in het nieuwe jaar! Zalig Kerstmis, gezond en hoopvol 2022!

Lees meer

adventsactie in onze parochie

Naar goede gewoonte houden we ook in onze parochie een inzamelactie voor mensen die het minder goed hebben. We nodigen u allen ook dit jaar uit om uw gaven naar de kerststal te brengen in onze drie kerken. Die verdelen we dan onder een aantal sociale organisaties die er op hun beurt voor zorgen dat...

Lees meer

Leven als een gedoopte

Wat betekent het om door het leven te gaan als gedoopte? Een vraag waar je in het dagelijks leven niet meteen bij stilstaat. Bisschop Lode nodigt alle gedoopten uit om hierover na te denken en lanceert een project dat over twee jaar loopt.

Lees meer

11 novembervieringen

We herdenken niet alleen de slachtoffers van de Groote Oorlog, maar ook de slachtoffers van alle andere oorlogen in de wereld.

Lees meer

Allerzielen - gedachtenisvieringen

Ter gelegenheid van Allerzielen wordt in elk van onze kerken een gedachtenisviering gehouden. Ieder die kampt met rouw en verlies is van harte welkom. We willen als parochiegemeenschap hen steun en troost bieden.

Lees meer

Zoeken