In memoriam priester Julien Declercq

Op zaterdag 4 mei 2024 is te Heusden eerwaarde heer Julien Declercq overleden. Hij is geboren te Gent op 11 augustus 1930 en priester gewijd te Gent op 26 augustus 1956. Hij was onderpastoor te Sint-Amandsberg, Sint-Amandus ( 30 augustus 1956), onderpastoor te Heusden ( 29 december 1958) en pastoor...

Lees meer

Samen naar Bergenkruis

Hemelvaartdag is traditioneel de dag van Bergenkruis. Dan zijn er opnieuw missen in open lucht. De eerste wordt al opgedragen om 9 uur ’s morgens, een volgende om tien uur. Bergenkruis doet die dag zijn reputatie als bedevaartsoord eer aan. Er komen mensen van heinde en verre op af. Als...

Lees meer

Emmausviering op Hemelvaart

In de Sint-Martinuskerk gaat op die hoogdag om 10 uur een Emmaüsviering door. In zo’n viering willen we parochianen van de drie kerk-plekken samenbrengen om samen te vieren. Er zal dus geen eucharistieviering zijn in de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwkerk en ook niet in de Heilig Kruiskerk, met...

Lees meer

Eerste communievieringen

Nu de vormselvieringen achter de rug zijn, kijken we uit naar de momenten waarop de zesjarigen in onze parochie voor het eerst de communie ontvangen. Ze hebben zich de afgelopen maanden intens voorbereid en zijn klaar voor hun grote feest in de komende twee weken.

Lees meer

Roepingenzondag

Op de vierde zondag na Pasen wordt traditiegetrouw aandacht gevraagd voor roepingen. Dit jaar dus in het weekend van 20 en 21 april.

Lees meer

Vormselvieringen 2024

Volgend weekend ontvangen onze kandidaat-vormelingen in onze parochie het heilig Vormsel. Vormheer is E.H. Tony De Jans.

Lees meer

60 jaar priester

Francis Vandermaelen, geboren te Appelterre op 30 oktober 1937, trad in 1957 in bij de paters augustijnen en werd op 14 maart 1964 tot priester gewijd in Heverlee. Op zondag 14 april om 9u30 draagt hij uit dankbaarheid om 60 jaar wijding in de Sint-Martinuskerk te Melle.

Lees meer

Beloken Pasen - doop zesjarigen

De eerste zondag na Pasen dopen we in elke eucharistieviering zesjarigen, die zich voorbereiden op de eerste communie. Ze worden gedoopt met het nieuw gewijde water en we ontsteken hun doopkaars aan het licht van de nieuw gewijde paaskaars. We nodigen graag de kinderen uit naar deze vieringen...

Lees meer

Pasen - De Heer is verrezen

De klokken beieren weer, Alleluia weerklinkt in alle toonaarden, laat ons jubelen en juichen, de Heer is waarlijk opgestaan. Pasen is het feest van de vreugde. Vreugde om de verrijzenis, die het hart van het Evangelie is. Wie zich door Christus, de Verrezene laat redden, wordt bevrijd van zonde...

Lees meer

Zoeken