Nieuws

U bent hier

Dankviering op Pinksteren

Op Pinksteren, het feest van de Heilige Geest, zijn alle vormelingen en hun ouders van harte welkom in de zondagviering. Samen met de geloofsgemeenschap willen we danken omdat deze kinderen voor het eerst de heilige communie mochten ontvangen en onze jongeren werden gevormd Hartelijk welkom Zondag 20 mei om 9u30 : Kerk Sint-Martinus te Melle zondag 20 mei om 11u00 : kerk Heilig Kruis te Heusden
Lees meer »

Kerk Vogelhoek onttrokken aan de eredienst

Op 3 mei 2018 heeft de bisschop van Gent, Luc Van Looy, bij decreet besloten de kerk van OLV Onbevlekt ontvangen in Melle-Vogelhoek te onttrekken aan de eredienst. De kerk werd op 25 september 1871 ingewijd als kapel en functioneerde vanaf 1883 als schoolkapel. Op 14 november 1970 werd de hulpparochie toegewijd aan OLV Onbevlekt Ontvangen opgericht en werd de kapel een parochiekerk. De woonwijken...
Lees meer »

Theatervoorstelling 'In Flanders Fields' met Jeugdkoor Sam

Beste SAM-pathisanten, Graag jullie aandacht voor 2 activiteiten van het jeugdkoor SAM waarvoor we jullie uitnodigen en/of op jullie steun hopen te kunnen rekenen: Theatervoorstelling 'In Flanders Fields' op vraag van het jeugdtheater 't Klein Kanon ondersteunt het jeugdkoor SAM muzikaal een voorstelling rond WO I - 'In Flanders Fields' voorstellingen op za 19.05 en zo 27.05...
Lees meer »

Kinderwoorddienst te Melle

In de viering om 9u30 vergasten we de kinderen in de Martinuskerk te Melle op een kinderwoorddienst. Ditmaal horen we Jezus zeggen : "ik ben de wijnstok". Jezus zei tegen zijn leerlingen: ”Ik ben de stam van Gods druivenplant en jullie zijn mijn takken. En God, God is de tuinman. De takken waar geen druiven aan groeien haalt Hij weg. De takken waar wél druiven aan groeien snoeit...
Lees meer »

Roepingenzondag 22 april 2018

In de zondagsvieringen van 21 en 22 april wordt in het bijzonder gebeden voor roepingen. Ook de omhaling is bestemd voor de roepingenpastoraal In de boodschap van paus Franciscus voor de 55ste Wereldgebedsdag voor Roepingen schrijft hij: Ook vandaag roept de Heer om Hem na te volgen. We moeten niet wachten tot we perfect zijn om Hem genereus met "Hier ben ik" te beantwoorden. Paus...
Lees meer »

Bidden bij Maria aan de buurtkapelletjes

In de meimaand de plaatselijke Mariakapelletjes opknappen, ze met bloemen versieren en er met buurbewoners samenkomen voor een gebedsmoment waarbij ook enkele Marialiederen weerklinken, het is een aloude Vlaamse traditie die aan tal van gebuurtekapelletjes in onze parochie Destelbergen-Melle in ere gehouden wordt. Destelbergen In Destelbergen gaat dit door op drie maandagavonden telkens om 19 uur...
Lees meer »

Vormselvieringen volgend weekend

Volgend weekend, op de vierde paaszondag, vinden in alle kerken van onze parochie vormselvieringen plaats 42 vormelingen op zaterdag 21 april om 15u00 in de Sint-Martinuskerk te Melle 59 vormelingen op zaterdag 21 april om 17u30 in de OLV ter Sneeuwkerk te Destelbergeen 62 vormelingen op zondag 22 april om 11u00 in de Heilig Kruiskerk te Heusden De vormheer is telkens kannunik Flor Brondeel De...
Lees meer »

Op weg naar Emmaüs

Volgend weekend zijn in de weekendvieringen van Destelbergen en Heusden onze eerste communicanten opnieuw van harte welkom voor een volgende stap naar hun eerste communie. In het bijzonder nodigen we de klasgenootjes uit van de kinderen die in de vieringen zullen gedoopt worden. Samen met de leerlingen van Emmaüs ontdekken we hoe we Jezus op onze weg kunnen herkennen. Hoe Hij zijn woord tot leven...
Lees meer »

Beloken Pasen : solidariteit met de Syrische bevolking

Enige tijd geleden reisde de Antwerpse bisschop Johan Bonny een week lang door het oorlogsgebied in Syrië. Helemaal alleen. De bisschop kent de streek, hij heeft er vrienden. Hij was sterk onder de indruk van de puinhoop en het geweld in de regio. Het was een bewogen bisschop, die bij zijn terugkeer de oproep tot solidariteit lanceerde om het werk van Caritas International in Syrië te steunen...
Lees meer »

Zalig Pasen

Een nieuwe dag zonovergoten en alles is anders. Opgestaan uit – voor mensen – het uitzichtloze. Lof en dank verdient Gij, Heer! Gij geeft toekomst aan de weerloze de gebrokene, de moedeloze, vreugde doorheen alle lijden. Lof en dank verdient Gij, Heer! Sterk ons geloof voed onze hoop voltooi onze liefde over alle grenzen van ruimte en tijd in eeuwigheid! (Uit ‘Onderweg’...
Lees meer »

Pagina's