Advent : samen op weg naar Kerst

Op 2 december begint een nieuw liturgisch jaar en de sterke periode van de advent. Ook dit jaar willen we als geloofsgemeenschap deze mooie tijd intens beleven in onze vieringen, in onze actie en in ons gebed.

Lees meer

Inzamelactie advent

Zoals elke advent organiseert de parochie Emmaüs opnieuw een inzamelactie voor de mensen in nood in onze onmiddellijke omgeving onder het thema "pakjes bij de kerststal". In elke kerk zal vanaf de eerste adventzondag een ster zichtbaar zijn waar later de kerststal zal geplaatst worden. De producten...

Lees meer

Kerstconcert Cantoremus

Wilt u zich ook eens laten onder-dompelen in de heerlijke klanken van kerstliederen, gebracht in een sfeervolle kerk? Liederen waarvan we stil worden, die ons van binnen warm maken, die we graag zingen…’

Lees meer

Naamopgave vormelingen

Naar algoede traditie geven de kandidaat-vormelingen op het feest van Christus Koning hun naam op in onze drie kerken. Dit jaar zullen 104 jongeren de weg naar het vormsel inslaan en zo in het voetspoor van Jezus treden

Lees meer

Vredesvieringen + herdenking wapenstilstand

Tijdens vieringen van 11 en 12 november wordt gebeden om meer vrede. Onze wereld wordt almaar meer geteisterd door gruwelijke oorlogen en geweld. Wij gedenken de vreselijke oorlogen die ook ons land ooit in hun greep hadden en zovele slachtoffers gemaakt hebben en bidden om vrede tussen de volkeren...

Lees meer

Gedachtenisviering op Allerzielen

Op donderdag 2 november is er om 19 uur gelijktijdig in de drie kerken een gedachtenisviering voor alle mensen die hun uitvaart hadden in een van onze kerken. We brengen hun naam in herinnering en geven na afloop het kruisje met de naam van de overledene samen met een gedachtenisprentje mee aan de...

Lees meer

Geloofscafé in onze parochie

Op dinsdag 7 november gaat ons eerste geloofscafé door. We horen regelmatig de verzuchting van mensen om gelegenheden te scheppen om over geloof en diepere waarden in het leven te kunnen praten. Aan deze vraag willen we graag tegemoet komen op dinsdagen 7 – 14 – 28 november en 5 december, telkens...

Lees meer

Sint-Hubertusviering met paardenzegening

Op zondag 22 oktober om 10u vindt de traditionele Sint-Hubertusviering van de Gentse Rijvereniging plaats in samenwerking met Stephan Boterdaele. De viering vindt plaats op de terreinen op de hoek van Wellingstraat en wordt afgesloten met een zegening van paard en ruiter. Ook de kleine huisdieren...

Lees meer

Bisschop Lode bezoekt de Emmaüsparochie

Op zaterdag 16 september bezoekt bisschop Lode onze Emmaüsparochie. Zijn bedoeling is zoveel mogelijk mensen te ontmoeten om zo een beeld te krijgen van wat leeft in onze parochiegemeenschap en in de bredere gemeenschap waarin we leven.

Lees meer

Zoeken