Nieuws

U bent hier

Aanwezigen bij uitvaart opgetrokken naar 50

Vanaf maandag 8 maart wordt het maximale aantal personen dat een uitvaart mag bijwonen opgetrokken tot 50. Dit op voorwaarde dat niet meer dan 1 persoon per 10 m2 aanwezig is. Voor de kerken van de parochie Emmaüs betekent dat het volgende het volgende maximum aantal deelnemers per uitvaart: Olv ter Sneeuw Destelbergen : 50 deelnemers Heilig Kruis Heusden : 50 deelnemers Sint-Martinus Melle : 50...
Lees meer »

Geen zondagsvieringen tot 1 april 2021

Per ministerieel besluit van 11 december 2020 mogen opnieuw openbare religieuze vieringen doorgaan maar dit met maximaal 15 deelnemers. De bisschoppen van België oordeelden dat de beslissing om vieringen her op te starten best aan pastoors en parochieploegen werd overgelaten. Als je weet dat in deze 15 deelnemers ook de lector, misdienaar en organist meegeteld moeten worden, kan je niet echt van...
Lees meer »

Eerste communievieringen uitgesteld

De kans dat er tegen begin mei opnieuw voldoende gelovigen worden toegelaten in de kerken om de eerste communie te kunnen vieren zoals vorig jaar met ouders, broers en zussen is op dit moment hoogst onzeker. Daarom heeft de parochieploeg het zekere voor het onzekere genomen en, na overleg met de scholen, beslist de eerste communievieringen uit te stellen naar het najaar. Dit zijn de nieuwe data,...
Lees meer »

overlijden Annie Backaert

Met verdriet melden wij het plotse overlijden van Annie Backaert, lid van onze parochieploeg, in het rustoord waar zij na haar operatie verbleef. Annie had net haar 68e verjaardag gevierd. Dat Annie dit overkomen is, schokt ons. Uit telefoon- en mailverkeer van de laatste dagen bleek zij goedgezind en al weer vol zin om heel het parochieleven mee te volgen. Ineens en zonder enig teken vooraf is...
Lees meer »

Blij weerzien op aswoensdag

Na zovele maanden was er op aswoensdag opnieuw activiteit in onze kerken. Meer dan 200 parochianen gingen in op de uitnodiging om de vasten in te zetten met het traditioneel opleggen van as. Door de beperking tot 15 personen in het kerkgebouw werd de gebedsdienst tot 12 keer toe herhaald in elke kerk. Ondanks deze gespreide aanwezigheid was er een algemene stemming van blij weerzien. Laten we...
Lees meer »

Vastengebedsdienst op woensdag

“Wat doet het goed, weer eens naar de kerk te kunnen komen”. Meerdere mensen gaven ons deze opmerking na de korte gebedsvieringen op aswoensdag.. De hele vasten door willen we u die kans bieden. Daarom is er elke woensdagavond om 18 uur in elk van de drie kerken van onze Emmaüsparochie een gebedsdienst. Dus terzelfdertijd in de Sint-Martinuskerk, de H. Kruiskerk en de O.-L.-Vrouw ter...
Lees meer »

Uitreiking parochieblad

Door herstructureringen bij BPOST zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf niet op welke dag de uitreiking van uw krant gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen. Kerk & Leven niet ontvangen op donderdag? Heeft u op donderdag het vertrouwde weekblad nog niet ontvangen, dan kunt u dat op volgende wijzen melden...
Lees meer »

Vastenaanbod "Cross that bridge"

Binnenkort kun je deelnemen aan een online vastenactie van ‘Cross that Bridge’ , de lofprijzingsband die (in normale omstandigheden) maandelijks lofprijzingsgebed leidt in de Sint-Stefanuskerk van Melsen in de parochie Merelbeke-Oosterzele. Onlangs verscheen er in Kerk & Leven een artikel over deze band in de rubriek ‘Podium’. Misschien heb je het wel gelezen. “...
Lees meer »

Vormselvieringen uitgesteld naar september

“De bisschoppen van de Vlaamse bisdommen van ons land alsook van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, hebben beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren 2021, zullen doorgaan na de zomervakantie. Voor onze parochie betekent dit concreet dat de vormelvieringen zullen doorgaan in het weekend van 18 en 19 september 2021 : De nieuwe...
Lees meer »

Aswoensdag in onze parochie

Op woensdag 17 februari begint een nieuwe vastenperiode. In normale jaren openen wij deze intense periode met een gezamelijke aswoensdagviering. Door de Covidmaatregelen kan het dit jaar helaas niet . Toch willen wij aswoendag niet ongemerkt laten voorbijgaan. Daarom voorzien we in al onze kerken op verschillende tijdstippen, korte gebedsmomenten met asoplegging. Hoe gebeurt dit concreet : In...
Lees meer »

Pagina's