werelddag vluchtelingen en migranten

In het weekend van 24 en 25 september wordt – en dit voor de eerste maal – de collecte gehouden voor Werelddag Migranten en Vluchtelingen. Deze collecte is bedoeld voor initiatieven bij ons die vanuit christelijke inspiratie de meest kwetsbare vluchtelingen onthalen en begeleiden.

Lees meer

Onverwachte wissel

Vorige week kwam als een donderslag bij heldere hemel het officiële bericht dat aangesteld priester, pater Jean-Paul Django Diby door de oversten van de Augustijnen een benoeming gekregen heeft in Togo. Gelukkig kregen we meteen ook het bericht dat pater Brice, de nieuwe prior van het klooster in...

Lees meer

Heilig Kruisfeesten

De Heilig Kruisfeesten sluiten aan bij de oude traditie van parochiefeesten in de kerkplek Heusden. Ze staan open voor alle parochianen van de Emmaüsparochie. Opnieuw een uitgelezen moment tot ontmoeting. Zondag 25 september vanaf 12.00 uur Polyvalente zaal - Steenvoordestraat 13 - Heusden

Lees meer

aanstelling priester Jean-Paul en diaken Luk

Op 2 juli 2022 werd diaken Luk aangesteld tot pastoraalcoördinator en priester Jean-Paul Django Diby aangesteld tot aangesteld priester. De aanstellingsviering werd voorgegaan door deken Yvan Stassijns. Voortaan zal dit duo samen met de parochieploeg het beleid van de parochie opnemen.

Lees meer

Mathias Dick wordt priester gewijd

Na zes intense jaren van voorbereiding wordt Mathias Dick die in onze parochie opgroeide en bij tal van vieringen al assisteerde, tot priester gewijd door bisschop Lode Van Hecke. De bisschop wijdde hem vorig jaar al tot diaken

Lees meer

Nieuwe leiding voor de parochie

Door het nijpend priestertekort kan de bisschop geen nieuwe pastoor meer benoemen. Daarom wordt het beheer van de parochie overgedragen aan de parochieploeg. Voor de dagdagelijkse leiding van de parochie wordt een pastoraalcoördinator aangesteld die de meeste taken van het pastoorsambt zal waarnemen...

Lees meer

Zoeken