Nieuws

U bent hier

Open Kerkendag : Orgelconcert in Heusden

Ter gelegenheid van Open Kerkendag 2019 vindt in de Heilig Kruiskerk in Heusden een orgel- en dwarsfluitconcert plaats op zondag 2 juni om 15 uur . De uitvoerders, organist Frank Heye en zijn echtgenote Astrid Verstuyft hoeven we nauwelijks nog voor te stellen. Hij is onder meer titularis van het orgel in de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwkerk in Destelbergen. In Heusden leidde hij de re-restauratie...
Lees meer »

Roepingenzondag 11 en 12 mei 2019

12 mei is het de vierde paaszondag en dat is de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor Roepingen of Roepingenzondag . In de eucharistievieringen op 11 en 12 mei wordt dan de collecte gehouden voor het fonds kerkelijke roepingen en vorming . Dit fonds ondersteunt de kerkelijke vorming in het bisdom Gent, wil de roepingenpastoraal stimuleren en geeft financiële ondersteuning aan de opleidingen van...
Lees meer »

Kom, O Geest, kom in ons hart

Zaterdag 11 mei en zondag 12 mei worden in onze Emmaüsparochie een grote groep jongeren gevormd. De vormheer E.H. Stefaan Van Der Kelen heeft voor hen een boodschap geschreven. Die brief willen we ook met jullie delen. De vormselvieringen in Destelbergen en Heusden vallen samen met de weekendviering. Daarom raden wij jullie aan zoveel mogelijk te kiezen voor de zondagsviering van 9u30 in Melle...
Lees meer »

Welkom in de Emmaüsparochie

Vanaf 1 mei 2019 zet onze parochie een verdere stap in haar groei naar eenheid onder de nieuwe naam "Emmaüsparochie" Die naam werd door de parochieploeg aan de bisschop voorgesteld en monseigneur Luc Van Looy heeft deze naam aanvaard. Voortaan is dit de officiële naam van de nieuwe parochie op het grondgebied van de gemeenten Destelbergen en Melle. De naam Emmaüs verwijst naar het dorp...
Lees meer »

Kinderen welkom op Beloken Pasen

Op Beloken Pasen zijn alle gezinnen met kinderen van harte welkom. 'Beloken' is het voltooid deelwoord van het werkwoord 'beluiken': (af)sluiten. Met Beloken Pasen wordt de paasweek ('het paasoctaaf', acht dagen vanaf Pasen) afgesloten. In het Latijn heet Beloken Pasen ”Dominica in albis”(zondag in het wit), een verwijzing naar witte doopkleren van de...
Lees meer »

Erfgoeddag Destelbergen : glasramen in de kijker.

De glasramen van de kerken in Destelbergen en Heusden zijn bijzonder waardevol. Een mooi gelegenheid om kennis te maken met dit bijzonder erfgoed. 10u00 Opening tentoonstelling in het gemeentelijke museum met verwelkoming door burgemeester Elsie Steven en inleidende lezing door Katrien Mestdagh (zaakvoerster Atelier Mestdagh) 10u15-18u00 : vrij bezoek tentoonstelling in gemeentelijk museum 10u45...
Lees meer »

Terugblik op de Goede Week

We mogen terugblikken op een zeer intense Goede Week die uitmondde in uitbundige vreugde op Pasen. Op witte donderdag zijn het laatste avondmaal en de voetwassing, eucharistie en diaconie, onafscheidelijk met elkaar verbonden. We mochten dit gedenken in de Sint-Martinuskerk ondersteund doorde zang het immer trouwe Martinuskoor. Op Goede vrijdag werd de kruisweg gebeden in elk van onze drie kerken...
Lees meer »

Wij bidden om het licht van Pasen

Paaswens pastoor https://www.parochiedestelbergenmelle.be/woord-van-de-pastoor Wij bidden om het licht van Pasen, om het licht en het vuur, dat Jezus in ons midden heeft ontstoken. Wij bidden om licht voor die wijde wereld en voor de plaats waarin wij wonen: nieuw licht, overal waar de stoppen van de hoop zijn doorgeslagen; nieuw geloof, overal waar mensen zich terugtrekken en niet meer geloven...
Lees meer »

Mgr. Luc Van Looy spreekt over ‘Heden en toekomst van de Kerk”

Het geloof is vandaag in volle ontwikkeling om niet te zeggen in diepe crisis. Maar is dit wel zo, zijn er tekenen van hoop of beleven we de zwartste dagen in de geschiedenis van de Kerk? De bisschop van Gent, Mgr. Luc Van Looy geeft antwoord op deze en andere vragen in een boeiende uiteenzetting. De toegang tot de avond is gratis, er wordt een vrije bijdrage gevraagd ten voordele van ‘...
Lees meer »

Dekenale vastenbezinningen : een terugblik

De vastenbezinningen vonden plaats op maandag 11 en 25 maart in de Sint-Martinuskerk te Melle. Uit alle nieuwe parochies kwamen we voor een gebedswake samen als één gelovige gemeenschap. De lezingen van de vastenzondagen vormden de rode draad. Luisteren naar Gods Woord in de oudtestamentische teksten waarin God met de mens een verbond sluit, zich openbaart en trouw blijft; het antwoord van de...
Lees meer »

Pagina's