solidair met broederlijk delen

Mathias Dick wordt priester gewijd

Na zes intense jaren van voorbereiding wordt Mathias Dick die in onze parochie opgroeide en bij tal van vieringen al assisteerde, tot priester gewijd door bisschop Lode Van Hecke. De bisschop wijdde hem vorig jaar al tot diaken

Lees meer

Nieuwe leiding voor de parochie

Door het nijpend priestertekort kan de bisschop geen nieuwe pastoor meer benoemen. Daarom wordt het beheer van de parochie overgedragen aan de parochieploeg. Voor de dagdagelijkse leiding van de parochie wordt een pastoraalcoördinator aangesteld die de meeste taken van het pastoorsambt zal waarnemen...

Lees meer

Afscheid pastoor Jos

Binnenkort gaat onze pastoor Jos Verstraeten op rust. Zes jaar geleden werd hij hier aangesteld, in de nieuwe parochie in Destelbergen-Heusden-Melle die onder zijn impuls de naam Emmaüs kreeg. We willen graag pastoor Jos danken voor die zes intense jaren. Alle parochianen zijn daarom van harte...

Lees meer

Aswoensdag 2022

Wees moedig, zet vandaag de stap om 40 dagen jouw levensritme aan te passen. Dat dit askruisje jou mag zegenen en bewaren op de weg naar Pasen. Antoon Vandeputte

Lees meer

lichtmisvieringen 2022

Volgende week, 2 februari, vieren we het feest van Maria lichtmis. Voor de dopelingen van 2021 worden volgende week een afzonderlijke vieringen met kinderzegen voorzien. De andere kinderen zijn van harte welkom in de zondagsvieringen. Ook aan hen wordt gedacht.

Lees meer

Leven vanuit de doop - stap 3

Aan het einde van de kersttijd, dit jaar op 9 januari, viert de Kerk het feest van de doop van de Heer. Bij zijn doopsel door Johannes horen we wie Jezus werkelijk is: de veelgeliefde Zoon. Tegelijk gaat het ook over ons, die door de doop met Hem verbonden zijn: we zijn Gods geliefde kinderen.

Lees meer

Zoeken