Je eerste communie vieren

Je eerste communie vieren 

De eerste communie is  geen schoolviering maar een viering binnen de kerkgemeenschap. Een eerste communie is geen overgang van kleuter naar eerste leerjaar en zeker geen optreden. Het is de eerste volle deelname aan de eucharistie, waarbij het ontvangen van de communie belangrijk is voor de kinderen. Centraal staat steeds Jezus Christus. Hij is het die onder ons komt waar we in Zijn naam samen zijn. Hij is het die ons samen brengt als gelovige gemeenschap.

Vandaar dat het ook belangrijk is dat er een actieve deelname is van groot en klein. De eerste communie wordt daarom enkel gevierd in kerken waar ook op zondag eucharistie gevierd en wordt vooraf gegaan door meerdere catechesemomenten en/of instapvieringen waarop de kinderen en hun ouders worden uitgenodigd.

De eerste communie wordt normaal georganiseerd
op de zaterdag van de vijfde paaszondag (vierde zaterdag na Pasen) voor de scholen van Destelbergen en Melle-Vogelhoek
op de zaterdag van de zesde paaszondag (vijfde zaterdag na Pasen) voor de scholen van Heusden en Melle-Centrum

INSCHRIJVEN kan hier. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van een bevestiging

Eerste communievieringen in 2022

De datums voor de eerste communievieringen in 2022 vindt u hierna

INSCHRIJVEN kan hier. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van een bevestiging

Kerk OLV ter Sneeuw te Destelbergen

Zaterdag 14 mei om 9u30 :  Vrije Basisschool Wonderwijs, hoofdschool en wijkschool
Zaterdag 14 mei om 14u00 :  Vrije Basisschool Pius X en Gemeentelijke Basisschool Destelbergen
 

Kerk Heilig Kruis te Heusden

Zaterdag 14 mei om 11u00 : Sint-Franciscus Basisschool - Melle-Vogelhoek
Zaterdag 21 mei om 9u30 :  "Vrije Basisschool "De Parel"
zaterdag 21 mei om 11u00 : Gemeentelijke Sportbasisschool Heusden
Zondag  22 mei om 11u00 : Gemeenschapsschool " De Klaver

Kerk Sint Martinus Melle

Zaterdag 21 mei om 14u30 :  Sint-Vincentiusschool Melle
Zondag 22 mei om 9u30 :  Gemeentelijke Basisschool Melle

Eerste communievieringen in 2023

De datums voor de eerste communievieringen in 2023 werden  bepaald op basis van de geldende regeling (4de en 5de zondag na pasen) . We delen ze mee onder voorbehoud van wijziging. De datums zullen maar definitief bepaald worden in september 2022

INSCHRIJVEN kan hier. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van een bevestiging

Kerk OLV ter Sneeuw te Destelbergen

Zaterdag 6 mei om 9u30 :  Vrije Basisschool Pius X en Gemeentelijke Basisschool Destelbergen
Zaterdag 6 mei om 14u00 :  Vrije Basisschool Wonderwijs, hoofdschool en wijkschool

Kerk Heilig Kruis te Heusden

Zaterdag 6 mei om 11u00 : Sint-Franciscus Basisschool - Melle-Vogelhoek
Zaterdag 13 mei om 9u30 :  Gemeentelijke Sportbasisschool Heusden
zaterdag 13 mei om 11u00 : Vrije Basisschool "De Parel
Zondag  14 mei om 11u00 : Gemeenschapsschool " De Klaver

Kerk Sint Martinus Melle

Zaterdag 13 mei om 14u30 :  Sint-Vincentiusschool Melle
Zondag 14 mei om 9u30 :  Gemeentelijke Basisschool Melle

Opname in de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap

Om deel te kunnen nemen aan de sacramenten van de Rooms Katholieke Kerk is een eerste vereiste dat je binnen deze gemeenschap gedoopt werd.
Tegenwoordig wordt er ook wel eens gekozen om kinderen te laten dopen door een ‘rituelen bureau’ zoals Rent-A-Priest of door een andere gemeenschap, bvb De Goede Herder (Dendermonde), of nog andere -niet tot de Rooms Katholieke Kerk behorende- gemeenschappen.
De doop wordt wel erkend (het doopsel is m.a.w. geldig), zoals bij de Protestanten, Anglicanen of Orthodoxen, maar aangezien men buiten de Katholieke Kerk is gedoopt maakt men geen deel uit van de katholieke gemeenschap en kan men dus ook de sacramenten die binnen de katholieke gemeenschap worden gevierd niet ontvangen.

Wie dus niet binnen onze kerk gedoopt werd en toch als gelovige onze sacramenten wenst te ontvangen moet de overstap maken van de ene kerk naar de andere. Dit kan door een eenvoudig ritueel.

Gedoopt door een rituelenbureau ?

Wat moet er gebeuren om die overstap te maken?

De ouders dienen een aanvraag te doen waarin ze motiveren  waarom men wil dat hun zoon of dochter wordt opgenomen in de RKK,  De parochie vraagt dan de toelating aan bij de bisschop. Daarna vindt de opname plaats met een klein ritueel tijdens de zondagsviering en wordt een melding gemaakt in het doopregister

Zoeken