"Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven."

(Uit de huwelijksliturgie)

Liefde overstijgt

Het onverdiende geluk te mogen beminnen, bemind te worden en samen zorg te mogen dragen voor nieuw leven, heeft mensen steeds doen vermoeden dat hun liefde het louter menselijke overstijgt. In de kerk spreekt men over het sacrament van het huwelijk: in de menselijke levens- en liefdesgemeenschap tussen man en vrouw herkent de kerk Gods liefde.

Naast het gegeven-zijn aan de ander is trouw een ander kenmerk van de goddelijke liefde, die ook in Jezus Christus zichtbaar werd. Gehuwde christenen willen deze goddelijke trouw present stellen in onze wereld. Ze kiezen ervoor zo trouw-als-God en zo goed-als-Jezus te zijn voor elkaar.

Praktische Wegwijzer

Een huwelijksviering plannen ...

In de nieuwe parochie Emmaüs kiest u vrij de kerk waar u wenst te huwen. 

  • Destelbergen - Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw
  • Heusden - Heilig Kruis
  • Melle - Sint-Martinus

Huwelijksvieringen kunnen plaatsvinden van maandag tot zaterdag (niet op wettelijke en kerkelijke feestdagen),

In de voormiddag om 10:00 of 11:30

in de namiddag (tussen 14:00 en 16:00).

 

Een kerkelijke huwelijk aanvragen kan hier

Pas als je een bevestiging ontvangt van het secretariaat kan de aanvraag als definitief beschouwd worden.

De bijdrage voor een kerkelijk huwelijk bedraagt € 300,- over te schrijven op rekeningnummer van de vzw Pastorale Werken Emmaüs, Charles Lebonstraat 1 9070 Heusden -  met de vermelding van de huwelijksdatum en voornamen van bruid en bruidegom

  • Voor huwelijken in de OLV ter Sneeuwkerk te Destelbergen :  BE53 7360 4889 6653
  • Voor huwelijken in de Heilig Kruiskerk te Heusden  : BE11 7360 4889 6148
  • Voor huwelijken in de Sint-Martinuskerk te Melle : BE27 7370 5019 0873

Voorbereiding op het huwelijk

We vragen de toekomstige trouwers om deel te nemen aan één of meerdere viering(en)  in onze parochie.

In het weekend van volgend op Valentijn (14 februari) worden de verloofden verwacht voor een verloofdenzegen tijdens de zondagsviering  in de kerk waar ze in het huwelijk zullen treden

Tijdens een gesprek met de voorganger (pastoor of diaken) wordt het pastoraal gedeelte van het huwelijksdossier opgemaakt en worden verdere afspraken gemaakt voor het concreet verloopt van de viering

De toekomstige trouwers worden ook uitgenodigd om aan te sluiten bij een avond of namiddag huwelijksvoorbereiding georganiseerd door het dekenaat Wetteren.

 

Zoeken