Heusden  :  Sint-Jozefkapel

De Sint-Jozefkapel ligt op de hoek van de Kruisstraat en de Wellingstraat in Heusden en is, zoals de naam het zegt, toegewijd aan de heilige Jozef.  Ze vervangt de vroegere kapel gewijd aan het Heilig Kruis.

De kapel dateert van 1888 en stond oorspronkelijk aan de Molenhoek maar werd omwille van de gevaarlijke verkeerssituatie afgebroken in 1989 en door de gemeente heropgebouwd op de huidige locatie.

Het huidig beeld van de Heilige Jozef met kind vervangt het eerder gestolen beeld en is afkomstig uit de voormalige Christus Koningkerk in Wetteren.

Heusden Klaverkapel

Heusden : Klaverkapel

De Klaverkapel is gewijd aan de Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen en is te vinden in de Hoorlingstraat vlak naast het Klaverkasteel.

De kapel werd gebouwd in1855 door mevrouw Felicita d'Hoop de Synghem  en ingezegend op 24 oktober 1855 door Monseigneur Delebeque, bisschop van Gent. 

 

Heusden : het grotje

Het grotje werd in 1932 gebouwd naar het voorbeeld van de Lourdesgrot door Julien Impens omwille van een bekomen genezing. De grond werd geschonken door de familie Rooman d'Ertbuer.

De bidplaats is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen en is een veel bezochte plaats voor gelovigen van Heusden en de omringende gemeenten. 

Zoeken