missiezondag

Bij de negentwintigste zondag door het jaar B

Bij Missiezondag

Missie is ook hier
en is een zaak van elk van ons.
Jij en jij en jij … en wij :
wij hebben allemaal onze missie :

de buurt waar je woont,
op het werk of in de school,
de zieke die je bezoek verwacht,
de arme mens naast je deur,
de vele acties, organisaties en bewegingen
die gedragen worden door vrijwilligers…

Ieder beleeft zijn missie
op zijn eigen wijze en met eigen talenten.
Maar telkens gaat het om hetzelfde :
wij zijn hier niet voor onszelf,
en onze gemeenschap is geen doel op zich,
maar een middel
om deze wereld zijn echte bestemming te geven :
een plek te worden waar Hij die heet : ‘Ik zal er zijn’
de rode draad wordt van ons denken, doen en handelen.

Waar onze God gebeurt.
Missie is hier én is veraf.
Want er is maar één wereld
en er zijn geen grenzen
aan de solidariteit noch aan de liefde.
Carlos Desoete

 

 

 

Zoeken