goede herder

Bij de vierde Paaszondag door het jaar C 

Laat herders in zachtmoedigheid
over uw mensen waken,
ze leiden naar koele wateren van rust,
met trage stap de berghellingen verkennen
waar Gij uw wonderen zaait
en bloesem geeft op onverwachte tijden
aan schijnbaar doodgevroren twijgen.

Laat er valleien zijn van zacht verpozen,
heuvels van gemoedelijk samenzijn,
waar liefde feestelijk wordt gevierd
met brood en melk
en alle overvloed die Gij beloofd hebt
aan wie zich toevertrouwen aan U,
Herder van Israël.

En dat wij leren van het leven, elke dag,
en wijs worden aan de liefde en de pijn,
en moedig weten dat wij,
om anderen te dienen en beeld van U te zijn,
als mensen zijn geboren.
Wij zullen vriendelijk elkaar behoeden
en kleine herders zijn van U,
Grote Herder, eeuwige God.
M. Weemaes

 

 

 

Zoeken