beloken pasen

Bij Beloken Pasen

 

Ik zit met duizend vragen…
Ik kan niet geloven in het niets,
in het ‘zijn’ zonder zin,
in de absolute leegte.
Ik kan niet geloven dat het leven een vloek is
die de eeuwen door miljoenen mensen teistert.
Ik kan niet geloven dat het recht van de sterkste nooit wordt gebroken
en dat zwakken en armen de eeuwige slachtoffers zijn.
Ik kan niet geloven dat zoveel onschuldige mensen
in de loop van de geschiedenis op afschuwelijke wijze
werden gemarteld en afgemaakt met als enig vooruitzicht
een eindeloos lange, zwarte nacht.
Er is veel meer.
Ik neem aan dat het onzichtbare veel groter is dan het zichtbare.
Ik ben zeker dat in de kern van de onzichtbare wereld,
zonder grenzen en zonder tijd,
een Wezen aanwezig is
dat de zichtbare wereld met onzichtbare vingers beweegt.
Phil Bosmans

 

 

 

Zoeken