elkaar

Bij de 2de adventszondag door het jaar A

 

Verbind je met elkaar

God van licht en liefde,
wij kijken uit naar Kerstmis,
naar de geboorte van Jezus,
Immanuël, God-met-ons.
Jij laat ons niet alleen in de duisternis,
maar brengt ons samen
en geeft ons licht en hoop.
Vandaag keren wij ons
naar het licht van de twee kaarsen
en willen Jou vragen:
help ons
om in het doolhof van het leven
een licht te zijn voor anderen,
vandaag, morgen en altijd. Amen.

 

Evi Freson

 

 

 

 

Zoeken