in de synagoge

Bij de derde zondag door het jaar C

I

Ik wil zo graag een open hart
dat vervuld kan worden
van Uw Geest, God.
Ik wil zo graag open handen
om mensen rondom mij
blij te maken met Uw boodschap,
Uw boodschap van bevrijding,
van respect
van waardering.
Ik wil zo graag
eenvoudig getuige zijn van Uw Geest,
die Kracht,
mij gegeven telkens als ik bereid ben
mij met U te laten verbinden.
Laat mij niet vluchten.
Laat mij niet slapen.
Wek mij,
leid mij,
stuur mij,
blijf mij nabij.
Ida Guetens

 

 

 

Zoeken