Het zal u niet ontgaan zijn dat het parochielandschap in ijltempo wijzigt. Misschien dacht u dat die hervormingen en herschikkingen van bovenaf werden uitgedacht en/of opgelegd, boven het hoofd van de gelovigen, door het bisdom of door de pastoor. Uiteraard worden de grote beleidslijnen in onze kerk vanuit het bisdom opgesteld. De concrete uitwerking ervan gebeurt evenwel ter plekke. Dat is ècht geen zaak van één man maar van een team, een hele ploeg geëngageerde mensen: de parochieploeg.

Die ploeg heeft in de eerste plaats geen uitvoerende taak. Haar belangrijkste opdracht bestaat erin de verschillende plaatselijke geloofsgemeenschappen van de pastorale eenheid naar elkaar te laten toegroeien. Zo zal de ene parochie sterk zijn in catechese, de ander meer op het vlak van liturgie of diaconie. Dè uitdaging is om vanuit de sterkte van elkeen een levenskrachtige nieuwe geloofsgemeenschap te helpen groeien.

Dit gebeurt in kleine stapjes en met inzet van velen.

De initiatieven van de parochieploeg gaan ruimer dan liturgie. Ook de diaconie - met werkgroepen zoals rouwzorg of ziekenbezoek - en de catechese maken er deel van uit. In de doopcatechese wordt nu al geïntegreerd gewerkt, over de eerste communie wordt nagedacht. Die wordt nog altijd door de scholen georganiseerd maar ook dat wordt in de toekomst een taak van de parochie. Hoe dit dan aanpakken? Het idee van instapvieringen, waarin eerstecommunicantjes en hun ouders kennismaken met het verloop van een eucharistieviering, werd verruimd naar elke kerkplek, waar mogelijk geïntegreerd in de gezins- of familievieringen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe de parochieploeg werkt. In overleg zoeken naar de meest haalbare samenwerking, luisteren naar wat bij mensen ter plekke leeft en van daaruit toekomstgericht nadenken en beslissen.

En ook al komen de leden van onder de verschillende kerktorens in Destelbergen, Heusden of Melle, wie in de parochieploeg stapt, engageert zich voor het geheel.

parochieploeg bij afscheid pastoor Jos

WIE MAAKT DEEL UIT VAN DE PAROCHIEPLOEG ?

Op 2 december 2018 werd de huidige parochieploeg voor een periode van 6 jaar door de bisschop van Gent aangesteld.

De parochieploeg telt vandaag 8 leden. 

Bij de aanstelling telde de parochieploeg 9 leden. Op 21 februari 2021 moesten wij helaas afscheid nemen van Annie Backaert . Zij overleed onverwachts en wij zullen haar persoon en haar inzet missen.

Geert De Keyser               09/2323149                            Baron Arthur Verhaegenlaan 39,  9820   Merelbeke
Luk Thomas       09/2524150              0486/097125    Charles Lebonstraat 1, 9070 Heusden
Mieke Sergeant                09/2292937                            Houtstraat 78, 9070 Destelbergen
       
Siegrid De Baere           09/2525364          0476/615051           Mellesteenweg 133, 9230 Wetteren
       
Karen Herman

 
    Geraardsbergsesteenweg 136, 9090 Melle
frerebrice@gmail.com     Academiestraat 1, 9000 Gent

 

Zoeken