In elke eucharistie biedt Christus zichzelf aan in de tekenen van brood en wijn.
Tijdens de consecratie zegt de priester : "Neem en eet...Neem en drink"
In het latijn klinkt het woord "neem" als "accipite". Wanneer we dit woord vertalen, dan zegt Christus eigenlijk : "Ik ben er, accepteer Mij, aanvaard Mij"
Zo presenteert Christus zich; Zo biedt Hij zich aan om nabijheid, sterkte en draagkracht te geven.

Wanneer wij dan, na het Onze Vader en de vredeswens ter communie naderen, dan gaan wij dus in op Christus'aanbod en wordt de verbondenheid tussen God en onszelf heel tastbaar en concreet.
Dit alles mogen wij elke keer in de eucharistie ervaren.

Ook wie thuisgebonden is en omwille van ziekte of gebrek aan mobiliteit niet naar de kerk kan komen, kan deze persoonlijke ontmoeting met God ervaren in de Communie thuis.

HEILIGE COMMUNIE THUIS

Parochievrijwilligers zijn graag bereid de H. Communie thuis te brengen bij wie dit verlangt.

Dit kan wekelijks, maandelijks of ter gelegenheid van de kerkelijke hoogdagen.
Wie dit verlangt kan zich richten tot:

diaken Toon Claeys
wonende te 9070 Destelbergen, Bijlokeweg 20
telnr.:   09 238 33 54
gsm:      0474 51 65 95
 

Zoeken