gebedsdienst

 

Gebedsvieringen op woensdag

De goede traditie van gebedsvieringen in de week, gestart in de coronacrisis, wordt verdergezet in de OLV ter Sneeuwkerk van Destelbergen.

Elke woensdagavond om 18u00 worden de gelovigen uitgenodigd om samen te bidden, te zingen en te bezinnen rond het Woord van de Heer.

Omdat we nu opnieuw op zondag mogen eucharistievieren wordt geen Heilige Communie gedeeld tijdens deze gebedsdiensten

mediteer en leef

Meditatiegroep Heusden

In Heusden is al ruim 12 jaar een christelijke meditatiegroep actief. Een tiental trouwe deelnemers komt elke maandagavond van 20 tot 21 uur bijeen in de parochiekerk.

Wat houdt mediteren in? Wij zoeken de stilte op om zo tot een zich almaar dieper ontplooiende relatie te komen met onszelf én met het transpersoonlijke : voorbij ons kleine “ik”. De stilte leidt ons binnen in een aan ons onthulde waarheid die niet toegankelijk is voor het menselijk denken. Zo kunnen we Bronnen van Liefde ontdekken diep in ons hart.  Dat werkt helend en transformerend.

Ons geloof in Jezus is onze uitgangsbasis maar we willen een brug slaan naar andere spirituele tradities. Graag stellen wij de groep open voor iedereen die met ons wil samen zitten in stilte. We zien dit ook als een actieve daad van verzoening en vrede in onderlinge verbondenheid met alles en iedereen. Wij respecteren ieders overtuiging.

Hoe verloopt zo’n bijeenkomst ? Starten doen we met een inleidingstekst en een openingsgebed, ontleend aan verschillende tradities. Daarna brengen we een half uur in totale stilte door. De afleidingen in ons hoofd houden we op afstand door het innerlijk herhalen van een mantra of gebedswoord.  Afsluiten doen we met een korte eindtekst en een  universeel gebed.

Wil je graag meedoen? Dat kan. Iedereen is welkom. Er is geen voorkennis vereist. Wij zitten in een kring op een stoel of, wie dat wil, op een meditatiebankje.

Voor meer info : zie www.christmed.be  Dit is de vereniging voor Christelijke Meditatie in België die ongeveer vijftig groepen telt en waarbij wij ook zijn aangesloten.

Zie ook : www.wccm.org Hier vind je alles over de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie geleid vanuit Frankrijk door Fr. Laurence Freeman.

Wil u contact opnemen met mij ? Bel dan 0491/29 64 82 of mail naar Annemie Tollenaere 

Zoeken