Parochiebeleid

Geroepen om nieuwe parochie te worden

Een nieuwe parochie is meer dan een naam of een structuur. Ze is een beweging :  samen Kerk zijn, Christus zoeken en het Evangelie beleven.

Wie Christus zoekt en zijn Evangelie beleeft leert gaandeweg ander in het leven te staan.

Het centrum van de nieuwe parochie is de ontmoeting met Christus en zijn Evangelie. Hij is het die de mensen samenroept om gemeenschap te vormen over alle grenzen heen.

In die kerkgemeenschap kan God, die Jezus zijn en onze Vader noemde, een thuis vinden. Gods woord wordt er beluisterd, gevierd en beleefd.

De nieuwe parochie is allereerst een gastvrije gemeenschap. De deur staat open. Wie je ook bent, vanwaar je ook komt, je bent welkom. Sterker nog :  je bent verwacht.

In de nieuwe parochie kunnen mensen proeven en smaken wat het betekent te leven vanuit het Evangelie.

Ze staat open voor wie zoekend is, voor wie als vreemdeling of vluchteling een thuis zoekt, voor wie arm is of zich verlaten voelt, voor wie concreet wil leven vanuit de vreugde van het evangelie.

Maar de nieuwe parochie is er niet voor zichzelf. De spiraal beweegt naar buiten.

Christenen leven in de wereld.

Dienstbaar in de wereld staan. Daartoe is de nieuwe parochie geroepen.

Parochie in Destelbergen-Melle omvat volgende voormalige parochies : 

  • Destelbergen - OLV ter Sneeuw
  • Destelbergen - Pius X
  • Heusden - Heilig Kruis
  • Gontrode - Sint-Bavo
  • Melle Vogelhoek - Sint-Martinus
  • Melle - OLV Onbevlekt
  • Merelbeke Flora - OLV van de Rozenkrans