Doopsel

U bent hier

 

De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee:
“Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling;
doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de        
heilige Geest."
(Mt 28, 19)

 

 

 

Doopaanvraag

U kan het doopsel aanvragen door onderstaand formulier in te vullen.

Alvorens u dit doet:

Bepaal de doopdatum gebaseerd op de doopdagen zoals die, onder de 'doopdata'  (zie onderstaande link) staan            
aangegeven.
(We verwachten dat u zelf een dag/maand/jaar kiest uit het aanbod.)

U kan nu naar het webformulier

'doopaanvraag'.

Of neem contact op met:

Diaken Luk Thomas
Charles Lebonstraat 1
9070 Heusden
Telefoon: 09/252.41.50

diakenluk@gmail.com

Het doopselsacrament: bevestiging van ons christen-zijn

In het doopsel worden we ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan  Nicodemus (Joh 3).
In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in   het Onze Vader.

Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van        
broeders en zusters, Gods gezin.

Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden toe tot de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte        
krijgt te horen: “Bekleedt u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn        
schepper.” (Kol 3, 9-10)

Wie een doopsel wil aanvragen vindt hier alle nodige informatie. Wij verwachten de doopaanvraag 2 maanden voor      
het geplande doopsel.

 

Voorbereiding op het doopsel in de parochie in Destelbergen-Melle

Jaarlijkse laten honderden koppels hun kindje dopen. De motivering daarvoor kan nogal uiteenlopend zijn.

In onze parochie brengen we ouders die hun kindje willen laten dopen samen om hen voor te bereiden op die                 
belangrijke gebeurtenis in het leven van hun kindje en van henzelf.

Op het programma:

korte kennismaking met elkaar;
een (laagdrempelig) stellingenspel rond geloven en christen-zijn
uitleg rond de betekenis en symboliek van het doopsel zelf en het verloop van de doopviering
eerste afspraken rond de eigenlijke viering en het boekje, en de verwachtingen die we daarbij hebben naar de ouders   
toe

De avond wordt begeleid door een klein team van enthousiaste medewerkers. Diakens Luk Thomas en Toon Claeys     
coördineren.

We starten om 19u30 en eindigen niet later dan 21:30.

Van alle ouders die een kindje laten dopen wordt verwacht dat ze de doopvoorbereidingsavond meemaken.

Heeft u reeds eerder een kindje laten dopen? Aangezien we uitwisselen rond geloof en geloofsopvoeding is elke          
doopvoorbereiding anders. Daarom moedigen wij de beide ouders zich voor dit ontmoetingsmoment telkens opnieuw vrij te maken.

Waar gaan de voorbereidingen door?

Woensdagavond : 
Parochiecentrum Navis
Kloosterstraat 18
9090 Melle

Donderdagavond : 
Parochiecentrum Domus 
Dendermondesteenweg 439 
9070 Destelbergen

 

Doopdata voor kinderen tot en met vijf jaar

In onze parochie wordt gedoopt in 3 kerken en wel als volgt:

Per doopkerk:

Heusden Heilig Kruis: 2de zaterdag van de maand om 14:00 (max 3 dopelingen per viering)
Destelbergen  OLV ter Sneeuw: 2de zondag van de maand om 14:00 (max 3 dopelingen per viering)
Melle – Sint-Martinus: 4de zondaga van de maand om 14:00 (max 4 dopelingen per viering)

Per doopdag:

Tweede zaterdag van de maand om 14:00: Heusden Heilig Kruis
Tweede zondag van de maand om 14:00: Destelbergen OLV ter Sneeuw
Vierde zondag van de maand om 14:00  : Melle Sint-Martinus

Zijn er op een bepaalde doopdag in een kerk meer dan de voorziene dopelingen, dan kan een extra viering                       
plaatsvinden (doorgaans één uur ná de vermelde viering).

Het staat ouders vrij de doopkerk en -datum zelf te kiezen uit het beschikbare aanbod.

In de vastenperiode wordt in onze parochie niet gedoopt.

Doop tijdens de wekelijks eucharistieviering:

Kinderen kunnen, behalve tijdens de vastenperiode en bij bijzondere vieringen, ook gedoopt worden in een                     
zondagsviering.
De afspraken hieromtrent worden voorafgaand gemaakt met de doopverantwoordelijke.

Doopdata voor kinderen tot en met vijf jaar

 

Voor een overzicht van doopdata zie onderaan de pagina: Extra Informatie.

 

Doopdata voor kinderen in voorbereiding op de eerste communie

Om nog meer het verband tussen de initiatiesacramenten tot uiting te brengen worden de zesjarigen in voorbereiding op hun eerste communie steeds in een zondagsviering gedoopt. Hun ouders worden vooraf uitgenodigd op de              
doopvoorbereidng

Voor een overzicht van doopdata zie onderaan de pagina: Extra Informatie.

De Doopviering

Ouders kunnen hun doopviering samenstellen op basis van de teksten die voor handen zijn in onderstaande link (onder 'Extra informatie'). 

Naast de vaste teksten is er ondermeer keuze wat betreft verwelkoming, schriftlezing - evangelie, voorbeden en doopbeloften.

Voor een doopviering van meer dan één kindje vragen we de ouders hun keuze te overleggen met de andere ouders. Uitleg over deze en andere praktische zaken is voorzien op de doopavonden. De ouders zorgen zelf voor hun gepersonaliseerd boekje. De ouders brengen het aantal boekjes mee die nodig zijn voor hun eigen familie. 

 

Praktische info over de doopviering

Het aantal dopelingen in een viering hangt af van de aanvragen voor die dag, Ook in een gezamenlijke viering worden kindjes apart gedoopt;
In een gezamenlijke viering zit iedereen per familie;
De beloftes van ouders, peters en meters worden afzonderlijk per dopeling uitgesproken; 
Gehuwde koppels brengen hun trouwboekje mee.
De parochie voorziet een standaard doopkaars. Je mag eventueel zelf een gepersonaliseerde kaars aankopen.
De familie maakt het aantal boekjes nodig voor de eigen familie en voorziet ook een extra exemplaar voor de voorganger.
De definitieve samenstelling van het doopboekje kan pas gebeuren na de doopvoorbereidingsavond. 
Elke familie mag een lied of stukje muziek kiezen voor tijdens de viering.