25 jaar diakenwijding

Diaken Luk Thomas en zijn echtgenote Nicole werden afgelopen zondag gevierd omwille van 25 jaar diakenwijding. Hierna volgt het dankwoord dat de pastoor bij die gelegenheid uitsprak : 

Luk, komende woensdag, 7 oktober, is een speciale verjaardag. Het zal dan 25 jaar zijn dat u door bisschop Luysterman tot diaken werd gewijd.
Naast uw beroepsloopbaan werd u een arbeider in de wijngaard van de Heer.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in de jaren zestig het permanent diaconaat in de Kerk hersteld. Het wilde daarmee tonen dat de Kerk een dienst wil zijn aan de wereld.
Het is de vertolking van wat de Heer Jezus zelf is geweest onder de mensen. Hij was niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.
De diaken is de persoon die elke gelovige aan deze zending herinnert. Wijlen pastoor Van Damme bracht u tot de ontdekking van deze dienst.

U bent dat nu 25 jaar geweest. Wij wensen u proficiat en danken u voor uw inzet.  Als lid van de preekgroep neemt u deel aan de verkondiging.
In de viering van de liturgie bent u vooral ge├źngageerd bij de doop en bij de inzegening van de huwelijken. In de diaconie in strikte zin bent u een medewerker in de hulp aan mensen in nood via de Sint-Vincentiusvereniging.
Een vierde domein waarop u een kostbare medewerker bent, is de organisatie van onze parochie.
U maakt deel uit van de parochieploeg, ook van de kerkraad in Heusden en zorgt voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen van onze vzw. Al deze taken vervult u naast uw professionele activiteit en uw taak als huisvader.

Deze verjaardag geeft ons de gelegenheid om u en uw vrouw van harte daarvoor te danken. Als zichtbare uitdrukking van deze dank bieden wij u graag dit geschenk aan. Daarbij wensen wij u toe dat u – met een gezond en sterk hart – veel vreugde daarin mag voelen een medewerker te zijn in de wijngaard van de Heer.

Jos Verstraeten,

4 oktober 2020