Mathias Dick
Op 17 oktober wordt Mathias Dick in de Sint-Baafskathedraal tot diaken gewijd in zijn traject naar de priesterwijding.

Op zondag 17 oktober om 15 uur wordt Mathias Dick door bisschop Lode Van Hecke gewijd tot diaken, in voorbereiding op het priesterschap. Samen met hem ontvangt ook Orlando Garcia deze wijding en worden er twee permanente diakens gewijd: Joost Van Bouchaute uit De Pinte en Sammy Claeys uit Eeklo.

De plechtigheid gaat door in de Sint-Baafskathedraal en wordt gevolgd door een receptie in het Sint-Baafshuis.

Mathias en zijn medewijdelingen kozen voor hun uitnodiging een vers uit psalm 33 “Daarom vertrouwt ons hart op de Heer”.

Zij vermelden op hun uitnodiging dat uw verbondenheid en gebed voor hen het grootste geschenk zijn. Mocht u iets willen bijdragen aan hun goede doelen, dan kan dat via BE 83 0838 0426 7015.

Mathias is in onze parochie Emmaüs goed gekend is.
Alle parochianen worden van harte uitgenodigd om mee te bidden en te vieren.

Zoeken

Dekenaal nieuws