bijbelhuis
Om de twee jaar komen op vele plaatsen in ons bisdom mensen samen rond teksten uit de Bijbel, ook in ons dekenaat Wetteren

De Bijbel beter leren kennen, dicht bij huis

De werkvorm is eenvoudig: luisteren naar de woorden van de Bijbel, samen indrukken en ervaringen bespreken, daarbij geholpen door deskundige uitleg. Zo kunnen die oude teksten ons leven vandaag verdiepen en verrijken. Er wordt altijd samen gebeden en ook elkaar ontmoeten is uiteraard belangrijk.

Kleine omvang, grote inspiratie

Hoorde u al van Amos of Hosea? Zegt de naam van Micha u iets? De profeet Jona zal u zich wel bekend in de oren klinken, maar wat met Joël of Habakuk? In 2024-2025 verkennen we enkele van de twaalf kleine profeten. Hun geschriften zijn een verborgen schat in het hart van de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. Ze worden ‘klein’ genoemd omwille van de lengte van de teksten, maar ze zijn daarom niet minder inspirerend. Even goed als de ‘grote’ Jeremia, Jesaja of Ezechiël zijn de kleine profeten scherpe zieners die de tekenen van de tijd lezen. Hoe is God (soms verborgen) aan het werk? Voor welke uitdagingen staat het godsvolk wil het zijn roeping niet mislopen? Profeten klagen onrecht en hypocrisie aan, maar ze bemoedigen ook. Ze houden ons een spiegel voor. Het zijn stemmen van bekering en hoop voor deze tijd.

Acht bijeenkomsten

We starten in oktober 2024 en eindigen in mei 2025. Na de start lezen we één kleine profeet per maand.

In ons dekenaat Wetteren vindt het Bijbels Leerhuis plaats op volgende dagen:

8 oktober 2024
12 november 2024
10 december 2024
14 januari 2025
11 februari 2025
11 maart 2025
13 mei 2025
We voorzien deze dagen een namiddag- en een avondbijeenkomst, telkens van 15 tot 17uur of van 20 tot 22uur.
De bijeenkomsten gaan door in de dekenij, Markt 18, Wetteren.

De slotbijeenkomst voor de deelnemers van het bisdom Gent vindt plaats op dinsdag 10 juni 2025 om 19.30u. in de St-Baafskathedraal (Gent).

Inschrijven

Inschrijven kan bij Karolien Buysse via karolien.dekenaatwetteren@gmail.com
of 0472/368.227

Bij inschrijving vermeld je volgende gegevens:

jouw naam, 
op welk uur je wenst aan te sluiten,
jouw mailadres of andere contactgegevens.
De deelnameprijs bedraagt 40 euro en dient overgeschreven te worden op volgend rekeningnummer: BE 96 7390 1502 5705 (Pastorale dekenale vzw van het dekenaat Wetteren), met vermelding “bijbels leerhuis + naam deelnemer”

Zoeken

Dekenaal nieuws