plaatsen grafplaat
grafplaat pastoor Theoduul Van de Maele
pastoor in Heusden van 1945 tot 1966

Veel Heusdenaars herinneren zich nog levendig Theodule Van de Maele, pastoor van de H. Kruisparochie van 1945 tot 1966. Hij was een zeer geliefde geestelijke. Het verhaal van zijn schielijk overlijden tijdens de hoogmis op zondag 9 oktober 1966 staat in het collectieve geheugen gegrift.

Sylvain De Rocker, toen een knaap van 12, was in die misviering aanwezig. “De pastoor was aan het preken vanop de preekstoel en had een microfoon op de borst gespeld. Op een gegeven moment zag ik de pastoor vooroverbuigen en dan ineenzakken. Door de micro werd het geluid van de val sterk versterkt.Door het gebeurde en het lawaai van de val ontstond er een paniek in de kerk en liepen de mensen naar buiten. Ik weet ook nog dat de pastoor door wijlen Marcel Wulteputte en een andere persoon naar beneden is gebracht en dan naar de sacristie. De pastoor was getroffen door een beroerte en overleed korte tijd nadien in de sacristie”, vertelt Sylvain.

 

Uit zijn archief diept hij een krantenartikel op dat over dit overlijden bericht en de pastoor typeert als iemand die zeer geliefd was, in het bijzonder bij de zieken, die hij vaak bezocht; als een man van innemende goedheid en discrete weldadigheid. Zo wordt hij ook geschetst in de toespraken die op zijn begrafenis werden gehouden door de voorzitter van de kerkfabriek en door ere-schoolhoofd Michel De Baere. Het aantal aanwezigen op de begrafenis wordt om en bij de 1000 mensen geschat.

Pastoor Van de Maele,  geboren in Moerzeke op 22 oktober 1884 en pastoor benoemd in Heusden op 3 februari 1945, werd begraven op het nieuwe kerkhof, vlakbij het grote kruis. Op zijn overlijdensbericht staat slechts één familielid vermeld, juffrouw Madeleine Van de Maele, een nicht van de pastoor. 

Toen er in 2019 bij het graf een bericht werd geplaatst, dat het graf zou ontruimd worden, was het dan ook de kerkfabriek van de H. Kruiskerk die - bij gebrek aan familieleden van de voormalige pastoor - contact opnam met het gemeentebestuur. Ze vroegen om de grafplaat te bevestigen aan de zijmuur van de Heilig Kruiskerk, waar ook andere grafzerken van voormalige pastoors van Heusden zijn aangebracht. Dat gebeurde dan ook door medewerkers van de technische dienst van de gemeente Destelbergen, op Goede Vrijdag 2 april. De plaat is zo mooi gereinigd, dat men zou denken dat het om een splinternieuwe gedenkplaat gaat voor deze zeer geliefde pastoor, maar het is wel degelijk de originele grafplaat.

Zoeken