Mathias
Na zes intense jaren van voorbereiding wordt Mathias Dick die in onze parochie opgroeide en bij tal van vieringen al assisteerde, tot priester gewijd door bisschop Lode Van Hecke. De bisschop wijdde hem vorig jaar al tot diaken

De priesterwijding vindt plaats  op zondag 3 juli om 15 uur in de Sint-Baafskathedraal. Alle parochianen zijn op deze viering uitgenodigd, nadien volgt een receptie in het Sint-Baafshuis.
Mathias draagt een dankmis op in de Heilig Kruiskerk in Heusden op zondag 10 juli om 10 uur. Dat is dan ook de enige viering in dat weekend in onze parochie. Daarna bent u welkom op een receptie in zaal De Parel in de Steenvoordestraat.
 

Zoeken