pinksternoveen
Bisschop Lode Van Hecke schreef vorig jaar:
"Wij dreigen de Geest - Gods kracht en dynamiek - te vergeten. We geloven te weinig in zijn werking. We hebben Hem nochtans zo broodnodig, zeker nu we moe en moedeloos dreigen te worden en verlamd lijken door de aanhoudende crisis. Dat geldt voor elke individuele christen, maar ook voor ons als kerkgemeenschap."


Ook dit jaar nodigt hij  iedereen uit zich aan te sluiten bij het gebed om de Geest in die laatste dagen naar Pinksteren toe.

Daartoe werd een gebedenboekje samengesteld dat je vindt achteraan in de kerk en ook digitaal op volgend adres :  https://www.kerknet.be/sites/default/files/Pinksternoveen%202023%20blz%…

De noveen start op vrijdag 19 mei (de dag na Hemelvaart) met een openingsviering om 19.30u in de kerk van Christus Koning (Rerum Novarumplein, Gent). Voorgangers zijn deken Jürgen François en pastoor-moderator Gino Grenson. De viering is bedoeld voor iedereen in ons bisdom. Ook daar ben je dus zeer welkom. 

GEBED

Kom dan, Heilige Geest!

Wij verwachten U.

Kom over ons

met uw kracht en uw licht,

met uw adem en uw vuur,

met uw zuiverend water,

met uw helder licht.

Kom, Heilige Geest,

wij verwachten U vol verlangen.

Kom, Heilige Geest, kom!

Zoeken

Dekenaal nieuws