bergenkruis
Hemelvaartdag is traditioneel de dag van Bergenkruis. Dan zijn er opnieuw missen in open lucht. De eerste wordt al opgedragen om 9 uur ’s morgens, een volgende om tien uur.
Bergenkruis doet die dag zijn reputatie als bedevaartsoord eer aan. Er komen mensen van heinde en verre op af.
Als parochiegemeenschap willen we ons ook in die traditie plaatsen. Heel in het bijzonder nodigen we u uit om deel te nemen aan de eucharistieviering in Bergenkruis om 16 uur. Pater Brice gaat voor.

Honderden gelovigen nemen op Hemelvaartdag deel aan de jaarlijkse bedevaart naar Bergenkruis. De traditie gaat minstens terug tot 1871, toen er voor het eerst officiële een bedevaart werd georganiseerd. Sindsdien werd de traditie in ere gehouden door de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwparochie in Destelbergen en later overgenomen door de Emmaüsparochie in Destelbergen-Heusden-Melle.

De traditie van de verering in Bergenkruis gaat terug tot het begin van de 11de eeuw, toen een stoet er in 1007 halt hield tijdens het overbrengen van relikwieën van de Heilige Livinus naar Gent. Een oudheidkundige inventaris van Oost-Vlaanderen (1911) vermeldt Bergenkruis als een der oudste bekende bedevaartplaatsen van het bisdom Gent. Het plaatsen van de hortensia’s gaat terug tot de Eerste Wereldoorlog. Een gezin uit het Westveld plaatste toen hortensia’s uit dankbaarheid omdat hun zoon levend van het front was teruggekeerd. Sindsdien wordt de traditie jaarlijks in ere gehouden.

In geschriften was er in 1768 voor het eerst sprake van het kruis op de huidige plaats. Omstreeks 1860 zouden al bedevaarten plaats gevonden hebben, maar de eerste officiële bedevaart dateert van 1871.  De houten kruisweg werd in november 1898 door Vital Moreels van Tiegem geschonken als eerherstel, nadat het Christusbeeld in de nacht van 26 op 27 Juni 1898 door vandalen in brand werd gestoken. De kruisweg werd later vervangen zandstenen kruisweg geschonken door weldoeners. V

Zoeken

Dekenaal nieuws