Op 2 juli werd diaken Luk Thomas aangesteld tot pastoraalcoördinator van de parochie Emmaüs die de voormalige parochies OLV-ter-Sneeuw te Destelbergen, Heilig Kruis te Heusden en Sint-Martinus te Melle omvat.

Zending van pastoraalcoördinator de heer Luk Thomas,

diaken in de parochie Emmaüs  

(Destelbergen/Heusden/Melle) – 2 juli 2022

 

Hij werkt nauw samen met de aangesteld priester, de parochieploeg 
 en andere pastorale medewerkers en vrijwilligers.

Parochiaal beleid

 • Aanspreekpunt en contactpersoon voor de parochie
 • Leiden van een geregeld overleg tussen de vrijgestelden in de parochie
 • Deelnemen aan de dekenale ploeg
 • Organiseren van en deelnemen aan de vergaderingen van de parochieploeg
 • Voorbereiden van een parochiaal beleidsplan
 • Opvolgen van het kerkenbeleidsplan
 • Bevorderen van het synodale denken binnen de plaatselijke geloofsgemeenschap door het organiseren van een parochieberaad
 • Bevorderen van de verbondenheid en de eenheid tussen de gelovigen

Evangelisatie, verkondiging en catechese

 • Ondersteunen en uitdiepen van de bestaande initiatieven inzake catechese bij de initiatiesacramenten
 • Homiliebeurten
 • Ondersteunen van de plaatselijke scholen en godsdienstleerkrachten
 • Organiseren huwelijksvoorbereiding

 

Liturgie en sacramenten

 • Organiseren van de zondagsliturgie in de drie vierende kerken
 • Beheer van de kalender van liturgische diensten
 • Voorgaan in huwelijken en uitvaarten
 • Voorgaan in doopvieringen
 • Organiseren en voorbereiden van gebedsmomenten in de kerken en elders in de parochie

Diaconie

 • Aanmoedigen en bestendigen van de diaconale inzet van de geloofsgemeenschap
 • Ondersteunen van plaatselijke diaconale initiatieven

Communicatie

 • Verantwoordelijk voor de parochiecommunicatiemiddelen:

parochieblad, nieuwsbrief, website

 • Verantwoordelijk voor de communicatie naar derden

Administratie en financiën

 • Coördineren en organiseren van het parochiesecretariaat
 • Beheren van de parochiefondsen in de vzw Pastorale Werken
 • Overleg met kerkraden en parochiale vzw
 • Voorleggen van een jaarverslag aan de parochieploeg

 

Gegeven te Gent, 2 juli 2022

 

 

Lode Van Hecke,                                                               

Bisschop van Gent                                                              pas

 

Zoeken

Dekenaal nieuws