kerkopbouw

In de maand november is de nieuwe campagne voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent gestart.


Paus Franciscus roept christenen wereldwijd op om samen op weg te gaan. Dat is de letterlijke vertaling van synodaal. Voor hem is dat de manier waarop we de Kerk moeten opbouwen naar de toekomst. Alle christenen zijn door hun doopsel geroepen en gezonden. Het Fonds Kerkopbouw verzamelt fondsen om dit proces te begeleiden en te ondersteunen.

Het pastoraal vormingsproject Leven vanuit de doop wordt verdergezet. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor: 

    Wereldjongerendagen Lissabon 2023
    Opvang vluchtelingen 
    Bijbels Leerhuis en vorming
    Ecokerk

Om deze en zovele andere initiatieven die Kerkopbouw vandaag mogelijk maken, vragen we opnieuw uw steun.

    Uw steun maakt het mogelijk om mensen – vandaag en ook morgen – echt nabij te zijn.

In het weekend van het feest van Christus Koning (dit jaar op 19 en 20 november) vindt tijdens de eucharistievieringen de collecte plaats voor dit fonds.

Daarnaast kan u het Fonds Kerkopbouw steunen door

    bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer IBAN BE19 0689 3325 4912 (BIC GKCC BEBB)
    giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent

Zoeken

Dekenaal nieuws