duo
Door het nijpend priestertekort kan de bisschop geen nieuwe pastoor meer benoemen. Daarom wordt het beheer van de parochie overgedragen aan de parochieploeg.
Voor de dagdagelijkse leiding van de parochie wordt een pastoraalcoördinator aangesteld die de meeste taken van het pastoorsambt zal waarnemen. Hij wordt bijgestaan door een aangesteld priester die de taken opneemt die onlosmakelijk verbonden zijn aan een priester.

Pastoraalcoördinator wordt diaken Luk Thomas, pater augustijn Jean-Paul, Django Diby, wordt priester in onze Emmaüsparochie.

U wordt van harte uitgenodigd op zaterdag 2 juli aanstaande om 17uur30 naar de eucharistieviering in de Heilig Kruiskerk in Heusden. In die viering zal de aanstelling van pastoraal coördinator Luk Thomas en priester Jean-Paul zal er gebeuren door deken Yvan Stassijns uit Wetteren.
Dit is meteen de enige viering in onze parochie tijdens dat weekend. Op zondag willen we dat alle aandacht gaat naar de priesterwijding van Mathias Dick.

Zoeken