werelddag vluchtelingen
In het weekend van 24 en 25 september wordt – en dit voor de eerste maal – de collecte gehouden
voor Werelddag Migranten en Vluchtelingen. Deze collecte is bedoeld voor initiatieven bij ons die
vanuit christelijke inspiratie de meest kwetsbare vluchtelingen onthalen en begeleiden.

De persdienst van de Heilige Stoel maakte de boodschap van de paus voor de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen eerder al bekend. Het thema benadrukt dat wij allemaal de opdracht hebben om mee te bouwen aan een wereld die beantwoordt aan Gods plan, zonder iemand uit te sluiten. In zijn boodschap roept onze paus iedereen op om mee te bouwen aan “de stad van de toekomst” (Heb. 13,15) – het Rijk Gods. De stad van de toekomst is niet ver en onbereikbaar, maar begint vandaag en met ieder van ons. Niemand mag worden uitgesloten, in het bijzonder kwetsbare mensen niet. Ook vluchtelingen en migranten zijn een onmisbaar deel van de stad die God voor ogen heeft. Dit betekent niet louter dat ze erin mogen wonen als gast, maar dat ze even zeer mogen meebouwen. Dat impliceert dat wij erkennen dat migranten en vluchtelingen - actueel en potentieel - kunnen bijdragen aan de sociale, economische, culturele en spirituele groei van samenlevingen en kerkgemeenschappen en dat zij daartoe ook de kans moeten krijgen

Zoeken

Dekenaal nieuws