Op 2 juli 2022 werd pater Jean-Paul Django Diby van de orde der Augustijnen door deken Yvan Stassijns in naam van de bisschop aangesteld tot aangesteld priester in de parochie Emmaüs

Zendingsbrief van aangesteld priester E.P Jean-Paul Django Diby

in de parochie Emmaüs (Destelbergen/Heusden/Melle) 

2 juli 2022

 

Hij vervult zijn opdracht in nauwe samenwerking met de pastoraalcoördinator, de parochieploeg en andere pastorale medewerkers en vrijwilligers.

 

Parochiaal beleid

 • Geestelijke ondersteuning van de parochieploeg en de andere vrijwilligers
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de parochieploeg
 • Deelnemen aan de dekenale ploeg
 • Bevorderen van de verbondenheid en de eenheid tussen de gelovigen

 

Evangelisatie, verkondiging en catechese

 • Ondersteunen en vormen van catechisten
 • Actief deelnemen aan de catechesemomenten
 • Homiliebeurten
 • Evangelisatie in scholen
 • Deelnemen aan de huwelijksvoorbereiding
 • Evangelisatie in jeugdbewegingen
 • Bevorderen van het gebedsleven in de parochie

 

Liturgie en sacramenten:

 • Voorbereiden van en voorgaan in de zondagsliturgie
 • Voorgaan in huwelijken en uitvaarten
 • Voorgaan in eerste communievieringen
 • Voorgaan in doopvieringen
 • Voorgaan in gebedsmomenten in de kerken en elders
 • Voorgaan in verzoeningsvieringen
 • Biechtgelegenheid

 

Communicatie:

 • Deelnemen aan de redactie van parochieblad en nieuwsbrief vooral met het oog op de geloofsverdieping

 

Gegeven te Gent, 2 juli 2022

 

Lode Van Hecke,                                                                  

Bisschop van Gent                                                                     

 

Zoeken

Dekenaal nieuws