aanstelling
Op 2 juli 2022 werd diaken Luk aangesteld tot pastoraalcoördinator en priester Jean-Paul Django Diby aangesteld tot aangesteld priester. De aanstellingsviering werd voorgegaan door deken Yvan Stassijns.
Voortaan zal dit duo samen met de parochieploeg het beleid van de parochie opnemen.

De aanstelling betreft de nieuwe parochie die zich gevormd heeft rond de kerktorens van OLV ter Sneeuw te Destelbergen, Heilig Kruis te Heusden en Sint-Martinus te Melle.

Hierna kan je de zendingsbrieven lezen.

Zendingsbrief van diaken Luk Thomas

Zendingsbrief van priester Jean-Paul Django Diby

Zoeken

Dekenaal nieuws