Goede vrijdag
Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Wij gedenken dan de kruisdood van Jezus. De Evangelies en de liturgie vertellen over de veroordeling van Jezus, zijn marteling, zijn weg naar Golgotha met het kruis op zijn schouders, zijn kruisiging, zijn laatste woorden aan het kruis en uiteindelijk zijn sterven.

De tragische gebeurtenis van Jezus’ terechtstelling wordt goed genoemd, omdat het de finale verzoening betekent van mens en God, de vervulling van de hoop die weerklinkt doorheen het hele Oude Testament. Uiteindelijk kan de mens zichzelf niet bevrijden en verzoenen met God. Dat moet God zelf doen. Hij heeft zich met de mens verzoend, door volledig mens te worden en door zijn volledige zelfgave in een schandelijke dood. Tot in de verste uithoeken heeft Hij het mens-zijn liefgehad.

Zonder Goede Vrijdag geen Pasen, de verrijzenis, doorgang door de dood naar het eeuwige leven.

Goede Vrijdag is een intense dag voor onze geloofsgemeenschap : 
om 15 u bidden wij de kruisweg in elk van onze kerken
om 20u gedenken wij het lijden en de dood van onze Heer tijdens de kruiswake in de Heilig Kruiskerk te Heusden
om  21u is er een stille fakkeltocht door de straten van Heusden ( deelnemers moeten een geel hesje dragen)

Open onze oren voor de stille stemmen

Heer,
er is de wind;
er is het vuur.

Maar er is ook de onhoorbaar zachte bries;
de ontelbare gebeden van eenvoudige mensen;
het hard labeur van hen die dorsten naar gerechtigheid;
het steeds herbegonnen werk van hen die vrede stichten.

Open onze oren voor deze stille stemmen
waarin Gij U openbaart.
Gij, God met ons
in Jezus de Mensenzoon.

Zusters van Mazille

Zoeken

Dekenaal nieuws