in Jezus'voetspoor
Naar algoede traditie geven de kandidaat-vormelingen op het feest van Christus Koning hun naam op in onze drie kerken.
Dit jaar zullen 104 jongeren de weg naar het vormsel inslaan en zo in het voetspoor van Jezus treden

Wanneer de kinderen en hun ouders zich inschrijven om gevormd te worden, dan wordt die inschrijving 'bezegeld' met het ritueel van de naamopgave. De kandidaat-vormelingen worden geroepen bij hun doopnaam en krijgen de opdracht om mee te bouwen aan het Rijk van God. Ze mogen weten dat ze daarin nooit alleen zullen zijn. God zal hen dragen. Hun naam staat in de palm van Gods hand.

Tijdens het weekend van 25 en 26 november mogen we hiervan getuigen zijn in onze parochie. Wij wensen de jongeren alvast veel geluk op hun zoektocht en bedanken van harte de vormselcatechisten voor hun niet aflatende inzet.

diaken Luk Thomas

Zoeken

Dekenaal nieuws